• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 5 น้อมนำพระราชดำริ เผยแพร่สู่เยาวชนนักศึกษา (หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 21-11-2561)


หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่  21  พฤศจิกายน 2561