หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

ภาพในพื้นที่
โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามแนวพระราชดำริ
จังหวัดระยอง-ชลบุรี

พระราชดำริ ที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

 
แปลงปลูกไม้ประดับ ภายในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง
สับปะรดสี ภายในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง

เกษตรกรกำลังเตรียมดินเพื่อปลูกไม้ประดับ

ต้นพันธุ์กล้ายาง ภายในศูนย์ฯ
เตาเผาเพื่อกลั่นน้ำส้มคลันไม้
จุดเรียนรู้การผลิตมะนาวนอกฤดูกาล
โรงเรียนฝึกควาย
การฝึกควายเพื่อไถนา
ควายทรงเลี้ยง
วัวพันธุ์เนื้อในงานปศุสัตว์
เป็ดอี้เลืองภายในงานประมง
การทำเกษตรแบบบูรณาการ
หมูป่าที่เพาะเลี้ยงภายในศูนย์ฯ
กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรประมงอ่างเก็บน้ำดอกกราย
การทำประมง
ปลาที่จับได้จากอ่างเก็บน้ำดอกกราย
กุ้งก้ามกรามที่จับได้ในอ่างเก็บน้ำดอกกรายโดยชาวประมง
คณะสื่อมวลชนและศิลปินร่วมปล่อยลูกกุ้งก้ามกรามลงสู่อ่างเก็บน้ำดอกกราย
เกษตรกรที่เพาะกล้ายางจำหน่ายที่ได้ความรู้วิชาการภายในศูนย์ฯ
ต้นกล้ายางที่จำหน่าย
   


ที่มาของข้อมูล :อกสารโครงการพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง /โบรชัว ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
เบอร์ติดต่อ 0-3869-4000 038-694-109-10
ที่อยู่ อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.