หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดชลบุรี

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   
แนวพระราชดำริ :
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชปรารภไว้ว่า "ตามเกาะต่างๆ มีพืชพรรณอยู่มาก แต่ยังไม่มีผู้สนใจ จึงน่าจะมีการสำรวจพืชพรรณบนเกาะด้วย" โดยมีพระราชดำริให้มีการดำเนินงานที่เกาะแสมสาร ที่คล้ายคลึงกับเกาะปอร์กอรอลส์ ของประเทศฝรั่งเศส
   
ที่ตั้งของโครงการ : เกาะแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
   
วัตถุประสงค์โครงการ :

1.เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
2.เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายโครงการแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3.เพื่อให้กองทัพเรือได้พัฒนาบุคคลากรในด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามเกาะและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติในทะเล
4.เพื่อพัฒนาพื้นที่เกาะให้เป็นแหล่งศึกษาด้านพันธุกรรมพืช นิเวศวิทยา ชีววิทยา และรักษาสภาพแวดล้อม

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กองทัพเรือ
 
ลักษณะโครงการ :  

ผู้ได้รับประโยชน์ :  

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :
เมื่อปี ๒๕๔๑ กองทัพเรือ จึงเริ่มโครงการที่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ให้กลายเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติวิทยาในอนาคต โดยงานร่วมกับนักวิชาการ นักวิจัย อาสาสมัคร และบุคลากร จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ศึกษาสำรวจทรัพยากรตั้งแต่ยอดภูเขาถึงใต้ท้องทะเล ตามพระกระแสรับสั่ง โครงการนี้ เข้าสู่ปีที่ ๙ แล้ว มีการศึกษาเก็บข้อมูลสาขาต่าง ๆ ทั้งเรื่องพืช ธรณีวิทยา อุทกศาสตร์ คุณภาพน้ำและดิน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์หน้าดินและสัตว์ในดิน นก แมลง ปลวก ปะการัง ปลิงทะเล ปลา กุ้งและปู เพรียงหัวหอม หอยทะเล ฟองน้ำ สาหร่าย หญ้าทะเล แพลงตอนทะเลและน้ำจืด และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนี้ได้สำรวจจากทะเลทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รวม ๔๓ เกาะ โดยข้อมูลความรู้ต่าง ๆ จะเก็บรวบรวมไว้ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตั้งอยู่พื้นที่บริเวณเขาหมาจอ บนฝั่งแสมสาร ภายในบริเวณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ซึ่งคาดว่าจะเปิดเป็นทางการในปี ๒๕๕๐ พิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขา ระหว่างทางเดินขึ้นจะมีการ จัดนิทรรศการกลางแจ้ง ให้ความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณต่างๆ และสวนหิน 
 
ความสำเร็จของโครงการ :
   


ที่มาของข้อมูล :

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.