ภาพในพื้นที่
โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ 2 ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
จังหวัดยะลา

พระราชดำริ ที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

 

 
หมู่บ้านสร้างใหม่ภายในโครงการฯ
หมู่บ้านสร้างใหม่ภายในโครงการฯ
ชาวบ้านช่วยกันปลูกผักเอาไว้กิน
พืชผักที่ชาวบ้านได้ช่วยกันปลูกเอาไว้รอเก็บเกี่ยว
บ่อน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำของโครงการฯ
หมู่บ้านสร้างเรียงขึ้นไปตามไหล่เขา
เจ้าหน้าที่ช่วยทำถนนราดยางเพื่ออำนวยความสะดวก
โรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆบริเวณโครงการ
เด็กๆที่อาศัยอยู่บริเวณโครงการมาเรียนหนังสือ
   


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานจังหวัดยะลา
ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ สำนักงานจังหวัดยะลา โทรศัพท์ 0-7321-1586, 0-7322-1014

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.