หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงรางวัล ติดต่อเรา
โครงการอ่างเก็บน้ำพระปรงอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ

จังหวัดสระแก้ว อ่านต่อ
โครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ

จังหวัดยโสธร อ่านต่อ
ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร
จังหวัดนราธิวาส อ่านต่อ
สื่อมวลชนสัญจร ปี 53 สื่อมวลชนสัญจร "สื่อศิลปินรวมใจ ถวายในหลวง" ประจำปี 2553
1.
(เดลินิวส์ 19 ม.ค. 55) นิทรรศการเฉิลมพระเกียรติ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลกคึกคัก...อ่านต่อ
2.
(เดลินิวส์ 19 ต.ค. 55) สำนักงาน กปร. นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนฯ...อ่านต่อ
3.
(ไทยโพสต์ 18 ม.ค. 55) กปร. เชิญชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา...อ่านต่อ
4.
(ไทยโพสต์ 18 ม.ค. 55) สำนักงาน กปร. นำสื่อมวลชนเยี่ยมยมเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนฯ...อ่านต่อ
5.
(เดลินิวส์ 06 ม.ค. 55) นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ 84 พรรษา...อ่านต่อ
6.
(เดลินิวส์ 05 ม.ค. 55) สำนักงาน กปร. นำสื่อมวลชนชมอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา...อ่านต่อ
7.
(สยามรัฐ 30 ธ.ค. 54) กปร.นำสื่อสัญจรส่งท้ายปีชมโครงการในพระราชดำริฯ...อ่านต่อ
8.
(ไทยโพสต์ 30 ธ.ค. 54) กปร.นำสื่อเยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา...อ่านต่อ
9.
(ไทยโพสต์ 29 ธ.ค. 54) อ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลาหยดน้ำพระราชทานสู่ราษฎรชาวเพชรบูรณ์...อ่านต่อ
10.
(เดลินิวส์ 9 ธ.ค. 54) นำสื่อชมการจัดการน้ำภาคเหนือตอนล่าง...อ่านต่อ
11.
 
   
read

1.
ช่อง TNN วันที่ 11 มกราคม 2554 คลิกชม
2.
ช่อง TNN วันที่ 10 มกราคม 2554 คลิกชม
3.
ช่อง TNN วันที่ 22 ธันวาคม 2554 คลิกชม
4.
ช่อง 3 วันที่ 22 ธันวาคม 2554 คลิกชม
5.
ช่อง 3 วันที่ 21 ธันวาคม 2554 คลิกชม
6.
ช่อง 5 วันที่ 21 ธันวาคม 2554 คลิกชม
7.
ช่อง 3 วันที่ 21 ธันวาคม 2554 คลิกชม
8.
9.

10.

11.

   
read
1.
FM 106 วันที่ 16 01 55 คลิกฟัง
2.
AM 1386 วันที่ 10 01 55 คลิกฟัง
3.
FM 106 วันที่ 09 01 55 คลิกฟัง
4.
AM 1386 วันที่ 09 01 55 คลิกฟัง
5.
AM 1386 วันที่ 03 01 55 คลิกฟัง
6.
AM 1386 วันที่ 02 01 55 คลิกฟัง
7.
AM 819 วันที่ 28 12 54 คลิกฟัง
8.
FM 106 วันที่ 28 12 54 คลิกฟัง
9.
AM 1386 วันที่ 27 12 54 คลิกฟัง
10.
AM 819 วันที่ 27 12 54 คลิกฟัง
11.
AM 1386 วันที่ 26 12 54 คลิกฟัง
   
read
 
สำนักงาน กปร.นำสื่อมวลชนสัญจรศึกษาดูงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลาฯ อ่านต่อ
 
กปร.นำสื่อสัญจรดูงานโครงการอ่างป่าเลาอันเนื่องมาจากพระราชดำร อ่านต่อ
 
สำนักงาน กปร.นำสื่อมวลชนสัญจรศึกษาดูงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลาฯ อ่านต่อ
 
นำสื่อชมการจัดการน้ำภาคเหนือตอนล่าง อ่านต่อ
 
สำนักงาน กปร.นำสื่อมวลชนสัญจรศึกษาดูงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลาฯ อ่านต่อ
 
จ.เพชรบูรณ์ต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ อ่านต่อ
 
นำสื่อชมการจัดการน้ำภาคเหนือตอนล่าง อ่านต่อ
 
กปร. นำสื่อศิลปิน เยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคเหนือ อ่านต่อ
 

 

 

   
read
       
ประมวลภาพวีดีโอ สื่อมวลชนสัญจร
สื่อศิลปิน รวมใจ ถวายในหลวง

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.