หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

ภาพในพื้นที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดเชียงใหม่

พระราชดำริ ที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

 
ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าในศูนย์ึุศึกษาห้วยฮ่องไคร้ฯ
ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าในศูนย์ึุศึกษาห้วยฮ่องไคร้ฯ
ฝายชะลอความชุ่มชื้น
เส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในโครงการฯ
เส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในโครงการฯ
แปลงปลูกพืชแบบผสมผสาน
แปลงปลูกพืชแบบผสมผสาน
ผลผลิตจากแปลงปลูกพืชผัก
นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ปลูกต้นยางนาภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

งานประมง ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
การเลี้ยงหมูหนึ่งในงานศึกษาวิจัยของโครงการฯเพื่อนำไปขยายผลสู่ราษฎรรอบศูนย์ฯ
   


ที่มาของข้อมูล : สำนักงาน กปร. ,ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.