ภาพในพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดยโสธร

พระราชดำริ ที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

 

 
บริเวณหนองอึ่ง
ป่าชุมชนดงมัน
ประธาน และสมาชิก สหกรณ์โครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่งฯ จำกัด
ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์โครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่งในชื่อ "วนาทิพย์"
รังมดแดงในป่าชุมชนดงมัน
ไข่มดแดงที่เก็บจากป่าในชุมชนดงมัน
เห็ดโคนในป่าชุมชนที่ปัจจุบันสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรมหาศาล
กลุ่มเกษตรกรกำลังทำความสะอาดเห็ดที่เก็บจากป่าบริเวณป่าในโครงการ
ศิลปินถ่ายภาพกับผลิตภัณฑ์ และกลุ่มเกษตรกรในโครงการ
คณะที่เยี่ยมชมร่วมปลูกต้นไม้บริเวณป่าชุมชนดงมัน
สำนักงาน กปร. นำ คณะสื่อศิลปินเยี่ยมชมกิจกรรมในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่ง
วันที่ 22 มิย. 54


- สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์...อ่านต่อ
- เดลินิวส์...(9 กค. 54)...อ่านต่อ
- แนวหน้า (4 กค. 54)...อ่านต่อ
- แนวหน้า (30 มิย. 54)...อ่านต่อ
- คมชัดลึก(2 กค. 54).....อ่านต่อ
- ไทยโพสต์ (15 กค. 54) ....อ่านต่อ
- บ้านเมือง (21 กค.54)...อ่านต่อ

   


ที่มาของข้อมูล :

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.