ภาพในพื้นที่
โครงการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดสุรินทร์

พระราชดำริ ที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

 

 
ทางเดินศึกษาธรรมชาติ่ในโครงการฯ
ธรรมชาติและต้นไม้ในพื้นที่โครงการฯ
เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนนักศึกษา
เต๊นท์ที่พักสำหรับ่ผู้ไปเยี่ยมชมโครงการฯ
นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ถ่ายรูปกับต้นไม้ขนาดใหญ่ในบริเวณพื้นที่โครงการฯ
   


ที่มาของข้อมูล : สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เว็บไซต์http://www.dnp.go.th/wildlifenew

ที่อยู่.............................

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.