หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา
 
 

1.

(เดลินิวส์ 19 ม.ค. 55) นิทรรศการเฉิลมพระเกียรติ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลกคึกคัก...อ่านต่อ

2.

(เดลินิวส์ 19 ต.ค. 55) สำนักงาน กปร. นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนฯ...อ่านต่อ

3.

(ไทยโพสต์ 18 ม.ค. 55) กปร. เชิญชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา...อ่านต่อ

4.

(ไทยโพสต์ 18 ม.ค. 55) สำนักงาน กปร. นำสื่อมวลชนเยี่ยมยมเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนฯ...อ่านต่อ

5.

(เดลินิวส์ 06 ม.ค. 55) นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ 84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา...อ่านต่อ

6.

(เดลินิวส์ 05 ม.ค. 55) สำนักงาน กปร. นำสื่อมวลชนชมอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา...อ่านต่อ

7.

(สยามรัฐ 30 ธ.ค. 54) กปร.นำสื่อสัญจรส่งท้ายปีชมโครงการในพระราชดำริฯ...อ่านต่อ

8.

(ไทยโพสต์ 30 ธ.ค. 54) กปร.นำสื่อเยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา...อ่านต่อ

9.

(ไทยโพสต์ 29 ธ.ค. 54) อ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลาหยดน้ำพระราชทานสู่ราษฎรชาวเพชรบูรณ์...อ่านต่อ

10.

(เดลินิวส์ 9 ธ.ค. 54) นำสื่อชมการจัดการน้ำภาคเหนือตอนล่าง...อ่านต่อ

 
 
 
   

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.