หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

ภาพในพื้นที่
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดอุดรธานี

พระราชดำริ ที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

 
บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานีี
สภาพน้ำท่าบริบูรณ์ของอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด
อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   


ที่มาของข้อมูล :

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.