หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

ภาพในพื้นที่
โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

จังหวัดเชียงราย

พระราชดำริ ที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

 
ห้องปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ขวดบรรจุเนื้อเยื่อพืช
เครื่องทอผ้า
แปลงปลูกหญ้าแฝก
การทำกระดาษสา
โรงคัดแยกเมล็ดกาแฟ
แผนกทอผ้า
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นเซรามิค
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆจากเมล็ดกาแฟ
สำนักงานกปร. นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางเข้าเยี่ยมชมโครงการพัฒนาดอยตุงฯ
   


ที่มาของข้อมูล :

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.