หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

ภาพในพื้นที่
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ

จังหวัดเชียงใหม่

พระราชดำริ ที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

 
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และนายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการฯ
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และนายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการฯ
ชาวบ้านในโครงการกำลังทอผ้าไว้ใช้ในครัวเรือน
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และนายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี ฟังบรรยายสรุปการเลี้ยงปลาเรนโบว์เทร้าต์ของโครงการฯ
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ให้อาหารปลาเรนโบว์เทราต์
ปลาเรนโบว์เทราต์
ปลาเรนโบว์เทราต์
บ่อเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราต์
บ่อเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราต์
ปลาเรนโบว์เทราต์
ปลาเรนโบว์เทราต์ ในลำน้ำธรรมชาติ
   


ที่มาของข้อมูล : www.chiangmai.go.th/project/doikam.html , www.rdo3-afdc.com ,www.rid.go.th ,สำนักงาน กปร. , นสพ.เดลินิวส์

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.