หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

ภาพในพื้นที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดนราธิวาส

พระราชดำริ ที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

 

 
จุดทดลองปลูกผักสวนครัว
การทดลองปลูกผักไร้ดิน
แปลงทดลองปลุกพืชผักสวนครัว
แปลงทดลองปลูกข้าว
แปลงปลูกข้าวโพด
งานปรับปรุงพัฒนาพื้นที่เพื่อการเพาะปลุก
ส่งเสริมการปลูกพืชผักแก่เกษตรกร
กระชังสาธิตการเลี้ยงปลานิลในน้ำเปรี้ยว
กระชังสาธิตการเลี้ยงปลานิลในน้ำเปรี้ยว
โครงการทดลองแกล้งดินเพื่อปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด
   


ที่มาของข้อมูล : สำนักงาน กปร. ,ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.