หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

ภาพในพื้นที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

พระราชดำริ ที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

 
แปลงทดลองเกษตรทฤษฎีใหม่
แปลงไม้ผลแบบเกษตรอินทรีย์
ทดลองทำเกษตรในบ่อทรายร้าง
การเลี้ยงกบคอนโด
งานประมงในโครงการฯ
นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ปลูกต้นไม้ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
แปลงเกษตรของเกษตรกรที่ได้รับองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
แปลงเกษตรของเกษตรกรที่ได้รับองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
แปลงเกษตรของเกษตรกรที่ได้รับองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
   


ที่มาของข้อมูล : สำนักงาน กปร. ,ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.