ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรครั้งที่ 3
"วิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริ"
พื้นที่จังหวัดอ่างทอง-ลพบุรี-สระบุรี
วันที่ 4-5 สิงหาคม 2552


 
กิจกรรมวันที่ 4 สิงหาคม 2552
 
 

โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านศรีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

 
 


 
 


 
 
 
 
 
 


 
 


 
 

บ้านนางเจริญ ผัดแก้ว อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

 
 

 

 
 


 
 


 
 


 
 
 
 

 <กลับด้านบน>

กลับหน้าประมวลภาพสื่อสัญจรครั้งที่3

Copyright © 2009 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.