สื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 7 จังหวัด สกลนคร และ สปป.ลาว
วันที่ 12-14 มกราคม 2553

 
 
วันที่ 13 มกราคม 25523
 

จุดเยี่ยมชมที่ 1

 

โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร หลัก 22
บ้านนายาง เมืองนาทรายทอง กำแพงนครเวียงจันทน์
ข้อมูลเพิ่มเติม

 

จุดเยี่ยมชมที่ 2

 

โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า หลัก 67
แขวงกำแพงนครเวียงจันทน์ สปป.ลาว ข้อมูลเพิ่มเติม

 
วันที่ 14 มกราคม 2553
 

จุดเยี่ยมชมที่ 3

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บ้านนานกเค้า อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ข้อมูลเพิ่มเติม

 
 

กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรที่ดำเนินการแล้ว

สื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 1 จังหวัด ระยอง และ จันทบุรี วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2552

สื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2 จังหวัด ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา และ นราธิวาส
วันที่ 29 - 30 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2552
2

สื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัด อ่างทอง สระบุรี และ ลพบุรี วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2552

สื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 4 จังหวัด นครราชสีมา และ สมุทรปราการ วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2552

สื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 5 จังหวัด ชลบุรี และ สมุทรปราการ วันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2552

สื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 6 จังหวัด ระยอง จันทบุรี และ ตราด วันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2552


Copyright © 2009 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.