ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
กิจกรรมทายปัญหาสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่7/2552

 


ผู้ตอบคำถามถูกต้อง พร้อมให้ข้อมูลที่อยู่ และเบอร์โทรจะได้รับของที่ระลึก จาก กปร.
โดยทางผู้จัดทำเวปจะโทรกลับเพื่อสอบถามข้อมูลอีกครั้ง


รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

1. คุณวิมลลักษณ์ ตั้งทับ
โทร. 08-1819-7xxx
2. คุณโสรยา อัตตะ
โทร. 08-1608-6xxx
3. คุณนิลัทธ์ เกื้อเส้ง

โทร. 08-5943-7xxx

4. คุณกองเพชร ประหยัดสม

โทร. 08-3811-1xxx

5. คุณอัจฉรา อาคมสุนทร
โทร. 08-1550-7xxx
6. คุณสุนีรัตน์ ซาวขัต
โทร. 08-7075-5xxx
7. คุณสมชาย จั่นมา
โทร. 08-3687-4xxx
8. คุณดำรง ร่อนลอยหา
โทร. 08-3716-3xxx
9. คุณมนตรี อ้นบุตร

โทร. 08-9670-8xxx

10. คุณชัยยะ รัศมีแจ่ม
โทร. 08-5833-2xxx

เฉลยคำถาม

1.กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 6/2552 นี้ จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดใด           
ข. ระยอง - จันทบุรี - ตราด

2.โครงการสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
เริ่มต้นขึ้นเมื่อใด

ก. วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2522                                   

3.จังหวัดจันทบุรี มีปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปีเท่าใด

ค. 2,500-3,500 มิลลิเมตรต่อปี

4.นายบัณฑิต กูลพฤกษี ทำการเกษตรโดยใช้หลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นที่กี่ไร่

ง. 35 ไร่ 

5.ชุมชนบ้านเปร็ดใน อ.เมืองตราด จ.ตราด ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวปีใด

ค. ปี 2542                       


กิจกรรมทายปัญหาสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่1/2552

กิจกรรมทายปัญหาสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่2/2552

กิจกรรมทายปัญหาสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่3/2552

กิจกรรมทายปัญหาสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่4/2552

กิจกรรมทายปัญหาสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่5/2552

กิจกรรมทายปัญหาสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่6/2552

กิจกรรมทายปัญหาสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่7/2552


 
กติกาการตอบคำถาม

ตอบคำถาม 5 ข้อข้างต้น แล้วส่งคำตอบเรียงตามลำดับคำถาม ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5  
แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ พร้อมที่อยู่ (สำหรับส่งของรางวัลทางไปรษณีย์)
หรือแจ้งความประสงค์ขอรับรางวัลเอง
ส่งมาที่ E-mail: rdpb_1@yahoo.com
สอบถามรายละเอียดที่ 08-4725-1727

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และติดตามการประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงาน กปร. http://www.rdpb.go.th

 

Copyright © 2009 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.