ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรครั้งที่ 7
"วิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริ"
พื้นที่จังหวัดสกลนคร และ สปป.ลาว
วันที่ 12-14 มกราคม 2553


 
กิจกรรมวันที่ 13 มกราคม 2553
 
 

โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว หลัก22
บ้านนายาง เมืองนาทรายทอง กำแพงนครเวียงจันทน์ สปป.ลาว

 
 


 
 


 
 
 
 

 

 
 
 
 


 
 


 
 


 
 

 

 
 


 <กลับด้านบน>

กลับหน้าประมวลภาพสื่อสัญจรครั้งที่7

Copyright © 2009 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.