หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมตอบคำถาม


1.คุณพัชรีวรรณ แก้วเอี่ยม โทร. 089-9132xxx 


2.คุณณัฐริกา อภิมติรัตน์ โทร. 086-2660xxx


3.คุณพรรทวรรณ มณีพันธุ์ โทร. 084-6791xxx


4.คุณไพลิน หวังสุข โทร. 081-9336xxx


5.คุณดุษฎีพร ศิริภูธร โทร. 089-8111xxx


1.ใครเป็นประธานเปิดงาน “84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา ครั้งที่ 5/2554”  ณ ศูนย์ศึกษการพัฒนาภูพานฯ

ก. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ข. นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี
ค. นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี
ง. นายชนะไชย วัฒนา ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ


2.ข้อใดไม่ใช่ 3 ดำมหัศจรรย์ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

ก. ไก่ดำภูพาน
ข. โคทาจิมะภูพาน
ค. เก้งดำภูพาน
ง. สุกรภูพาน


3.หนองอึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณเท่าไร

ก. 440,000 ลูกบาศก์เมตร
ข. 540,000 ลูกบาศก์เมตร
ค. 640,000 ลูกบาศก์เมตร
ง. 740,000 ลูกบาศก์เมตร


4.ข้อใดไม่ใช่ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารป่าจากชุมชน

ก. เห็ดโคนในน้ำเกลือ
ข. เห็ดเผาะในน้ำเกลือ
ค. ไข่มดแดงในน้ำเกลือ
ง. เห็ดนางฟ้าภูฏานในน้ำเกลือ


5.ข้อใดไม่ใช่การฝึกอาชีพในโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ บ้านทรายทอง จ.สกลนคร

ก. ทอผ้าไหม
ข. เพ้นท์ลายผ้าบาติก
ค. ทำเครื่องประดับปีกแมลงทับ
ง. สานไม้ไผ่ลายขิด


ผู้ร่วมกิจกรรมที่ตอบคำถามถูกต้อง 5 ท่านแรก จะได้รับของรางวัลจาก สำนักงาน กปร.
*กติกาการตอบคำถาม
ตอบคำถาม 5 ข้อข้างต้น แล้วส่งคำตอบเรียงตามลำดับคำถาม ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5  
แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ พร้อมที่อยู่ (สำหรับส่งของรางวัลทางไปรษณีย์) 
หรือแจ้งความประสงค์ขอรับรางวัลเอง 
ส่งมาที่ E-mail: rdpb_1@yahoo.com 


สอบถามรายละเอียดที่ 08-4725-1727 
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และติดตามการประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงาน กปร. http://www.rdpb.go.th


   

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.