หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

ภาพในพื้นที่
โครงการอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดราชบุรี

พระราชดำริ ที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

 
ป้ายโครงการขนาดใหญ่เด่นสะดุดตา
อ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงฯ
อ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี
ที่ทำการกลุ่มฯ
ที่ทำการกลุ่มผู้ใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำร
ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ
บรรยากาศการประชุมของกลุ่มผู้ใช้น้ำ
แปลงนา
แปลงผักของเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ
แปลงสัปะรดของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ
แปลงสัปะรดของเกษตรกรผุ้ได้รับประโยชน์จากโครงการ
การลงพื้นที่ดูงาน
สำนักงาน กปร. ลงพื้นที่ดูงานในโครงการ
   


ที่มาของข้อมูล : ชลประทานจังหวัดราชบุรี สำนักชลประทานที่ 13 กรมชลประทาน
สำนักงาน กปร. หนังสืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2550 :79-85)

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.