หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา
 
 
เฉลยคำถาม


1.โครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ใด

ค. อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี                                         


2.ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ได้อยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   
ง. อ่างเก็บน้ำดอกกราย


3.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สังกัดหน่วยงานใด

ก. กระทรวงศึกษาธิการ                                        


4.ฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงสัตว์แบบอินทรีย์ของโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริเลี้ยงสัตว์แบบอินทรีย์รวมกี่ชนิด

ง. 4 ชนิด


5.แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวจำนวนกี่ไร่

ก. 10 ไร่                    


ผู้ร่วมกิจกรรมที่ตอบคำถามถูกต้อง 5 ท่านแรก จะได้รับของรางวัลจาก สำนักงาน กปร.
*กติกาการตอบคำถาม
ตอบคำถาม 5 ข้อข้างต้น แล้วส่งคำตอบเรียงตามลำดับคำถาม ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5  
แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ พร้อมที่อยู่ (สำหรับส่งของรางวัลทางไปรษณีย์) 
หรือแจ้งความประสงค์ขอรับรางวัลเอง 
ส่งมาที่ E-mail: [email protected] 


สอบถามรายละเอียดที่ 08-4725-1727 
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และติดตามการประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงาน กปร. http://www.rdpb.go.th


   

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.