หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมตอบคำถาม


1.คุณทิมาภรณ์ ไชยสาร ที่อยู่ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 โทร 086-085-9xxx


2.คุณสราวุธ จงศรี ที่อยู่ 24/5 ม.2 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.อุทัยธานี 161000 โทร 086-203-45xx


3.คุณราตรี เงางาม ที่อยู่ 51 อาคารอริยสัจสี่ ซ.เพชรเกษม5 ถนนเพชรเกษม เขตบางแค กทม. 10160 โทร 084-891-0xxx


4.คุณสราวุธ บุญมา ที่อยู่ 55 ม.6 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร 086-864-1xxx


5.คุณปรีชา นาฬิกุล ที่อยู่ 82 ซ.อินทามระ43 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย เขตดินแดง กทม. 10400 โทร 081-459-1xxx


1.กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร “สื่อศิลปิน รวมใจ ถวายในหลวง ครั้งที่ 2/2553 นี้ จัดขึ้นในวันที่เท่าไร 

ก. 26-28 กรกฎาคม 2553           
ข. 27-29 กรกฎาคม 2553 
ค. 28-30 กรกฎาคม 2553                     
ง. 29-31 กรกฎาคม 2553 


2.อ่างเก็บน้ำแม่สาบประกอบด้วยฝายจำนวนกี่ลูก

ก. 8 ลูก
ข. 9 ลูก
ค. 10 ลูก
ง. 11 ลูก


3.โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน ตั้งอยู่ที่ใด

ก. ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ข. ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
ค. ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ง. ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


4.ปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านแม่ตุงติง มีพื้นที่ดำเนินการกี่ไร่ 

ก. 127 ไร่
ข. 137 ไร่
ค. 147 ไร่
ง. 157 ไร่


5.อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังมีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอและจังหวัดอะไรบ้าง

ก. อำเภอแม่แตง อำเภอสะเมิง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน                          
ข. อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ค. อำเภอแม่แจ่ม อำเภอพร้าว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ง. อำเภอแม่แจ่ม อำเภอสะเมิง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ผู้ร่วมกิจกรรมที่ตอบคำถามถูกต้อง 5 ท่านแรก จะได้รับของรางวัลจาก สำนักงาน กปร.
*กติกาการตอบคำถาม
ตอบคำถาม 5 ข้อข้างต้น แล้วส่งคำตอบเรียงตามลำดับคำถาม ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5  
แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ พร้อมที่อยู่ (สำหรับส่งของรางวัลทางไปรษณีย์) 
หรือแจ้งความประสงค์ขอรับรางวัลเอง 
ส่งมาที่ E-mail: rdpb_1@yahoo.com 


สอบถามรายละเอียดที่ 08-4725-1727 
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และติดตามการประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงาน กปร. http://www.rdpb.go.th


   

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.