หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมตอบคำถาม


1.คุณจุฬาลักษณ์ สามาลย์ ที่อยู่ 191 ซอยอ่อนนุช30 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10260 โทร 087-360-4xxx


2.คุณเบญจมาศ พิณศรี โทร 087-513-9xxx


3.คุณอรุณทิพย์ ศรีพรหมกุล ที่อยู่ 42/147 หมู่บ้านกิตติยา ซอยเพชรเกษม81 แขวงบางบอน5 เขตหนองแขม กทม. 10160 โทร 084-670-1xxx


4.คุณพุฒิพงษ์ ศรีอินทร์ ที่อยู่ 117 ม.6 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร 087-069-1xxx


5.คุณเสริม พัชรานุ ที่อยู่ 28 หมู่10 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร 081-819-4xxx


1.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริ ให้จัดสร้างโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มขนาดเล็กที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เมื่อใด

ก.  8  ตุลาคม  2531                                    
ข. 11  พฤศจิกายน  2531
ค.  8  ตุลาคม  2534                                             
ง.  11  พฤศจิกายน  2534  


2.ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร ตั้งอยู่บริเวณใด

ก. บ้านโต๊ะแดง อำเภอเมือง จ.นราธิวาส       
ข. บ้านโต๊ะแดง อำเภอสุไหง โก-ลก จ.นราธิวาส
ค. บ้านโต๊ะแดง อำเภอสุไหงปาดี จ.นราธิวาส     
ง. บ้านโต๊ะแดง อำเภอตากใบ จ.นราธิวาส


3.ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของโรงสีข้าวพิกุลทอง

ก. รับฝากข้าวเปลือก                                          
ข.รับจ้างสีข้าว
ค.รวบรวมผลผลิตขายให้กับพ่อค้า                  
ง.ถูกทุกข้อ


4.ใครเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กอ.รมน. ภาค 4 สน.

ก. พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา
ข. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ค. พล.ท.พิเชษฐ์   วิสัยจร
ง. พล.ต.อุดมชัย   ธรรมาสาโรรัชต์


5.โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด

ก. จังหวัดเลย                       
ข.  จังหวัดเชียงใหม่
ค. จังหวัดเชียงราย              
ง.  จังหวัดยะลา


ผู้ร่วมกิจกรรมที่ตอบคำถามถูกต้อง 5 ท่านแรก จะได้รับของรางวัลจาก สำนักงาน กปร.
*กติกาการตอบคำถาม
ตอบคำถาม 5 ข้อข้างต้น แล้วส่งคำตอบเรียงตามลำดับคำถาม ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5  
แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ พร้อมที่อยู่ (สำหรับส่งของรางวัลทางไปรษณีย์) 
หรือแจ้งความประสงค์ขอรับรางวัลเอง 
ส่งมาที่ E-mail: rdpb_1@yahoo.com 


สอบถามรายละเอียดที่ 08-4725-1727 
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และติดตามการประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงาน กปร. http://www.rdpb.go.th


   

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.