หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมตอบคำถาม


1.คุณศุภางค์ ปิ่นสุวรรณ ที่อยู่ 77/2 ถนนพหลโยธิน1 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10100 โทร 087-344-4xxx


2.คุณนันทิยา พูลสวัสดิ์ ที่อยู่ 223/25 หมู่บ้านสี่ไชยทอง3 หมู่ที่1 ซอย3 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางเขน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร 086-873-6xx


3.คุณนงลักษณ์ สงวนศักดิ์ ที่อยู่ 6/17 หมู่ที่1 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร 086-666-4xxx


4.คุณศิริวรรณ พูลสวัสดิ์ ที่อยู่ 217 ถนนประชาอุทิศ ต.ท่ามะกา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทร 077-511-2xxx


5.คุณมัชชกา ศรียายาง ที่อยู่ 77/2 ถนนพหลโยธิน1 สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10110 โทร 089-762-7xxx


1.การจัดสื่อมวลชนสัญจร “โครงการสื่อศิลปินรินน้ำใจให้ในหลวง” ครั้งที่ 4/2553  จัดขึ้นที่ใด

ก.  เชียงใหม่-เชียงราย                                   
ข. เชียงราย-พะเยา
ค.  พะเยา-น่าน                                            
ง.  น่าน-ลำปาง


2.ข้อใดเป็นโครงการที่สำนักงาน กปร. ได้ส่งมอบให้กับเกษตรกรและราษฎรเพื่อร่วมกันดูแลในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ก. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าลัน      
ข. โครงการฝายวังผา
ค. โครงการฝายปู่ย่า     
ง. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยัด


3.ข้อใดเป็นโครงการที่สำนักงาน กปร. ได้ส่งมอบให้กับเกษตรกรและราษฎรเพื่อร่วมกันดูแลในพื้นที่จังหวัดพะเยา

ก. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าลัน                                          
ข. โครงการฝายห้วยบ่อส้ม
ค. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยฝาย                  
ง. โครงการฝายวังผาเหนือ


4.โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งดุกตั้งอยู่ที่ใด

ก. หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย
ข. หมู่ที่ 4 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ค. หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงแรง  อำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา
ง. หมู่ที่ 7 ตำบลเชียบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา์


5.นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ประเภทใด

ก. ประเภทประชาชนทั่วไป                      
ข.  ประเภทกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ค. ประเภทเกษตรทฤษฎีใหม่              
ง.  ประเภทประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร


ผู้ร่วมกิจกรรมที่ตอบคำถามถูกต้อง 5 ท่านแรก จะได้รับของรางวัลจาก สำนักงาน กปร.
*กติกาการตอบคำถาม
ตอบคำถาม 5 ข้อข้างต้น แล้วส่งคำตอบเรียงตามลำดับคำถาม ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5  
แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ พร้อมที่อยู่ (สำหรับส่งของรางวัลทางไปรษณีย์) 
หรือแจ้งความประสงค์ขอรับรางวัลเอง 
ส่งมาที่ E-mail: rdpb_1@yahoo.com 


สอบถามรายละเอียดที่ 08-4725-1727 
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และติดตามการประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงาน กปร. http://www.rdpb.go.th


   

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.