ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 2
"วิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริ"
พื้นที่จังหวัดตรัง-นครศรีธรรมราช-สงขลา-นราธิวาส
วันที่ 29 - 30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2552 
กิจกรรมวันที่ 1 กรกฎาคม 2552
 
 

ชายหาดบ้านทอน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 
 


 
 
 
 
 
 


 
 


 
  
 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 
 


 
 


 
 


 
 
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
C 130
 
 


 
 


 
 


 
 


 <กลับด้านบน>

กลับหน้าประมวลภาพสื่อสัญจรครั้งที่2

Copyright © 2009 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.