ประมวลภาพกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรครั้งที่ 4
"วิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริ"
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และสมุทรปราการ
วันที่ 9-10 ตุลาคม 2552


 
กิจกรรมวันที่ 10 ตุลาคม 2552
 
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 


 
 

 

 
 


 
 


 
 

 

 
 


 <กลับด้านบน>

กลับหน้าประมวลภาพสื่อสัญจรครั้งที่4

Copyright © 2009 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.