หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

ภาพในพื้นที่
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขี้หินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดสกลนคร

พระราชดำริ ที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

 
อ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงฯ
ป้ายโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขี้หินฯ
ที่ทำการกลุ่มฯ
บ่อเลี้ยงปลาและสวนผลไม้
ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ
บรรยากาศในไร่ของกลุ่มผู้ใช้น้ำ
แปลงนา
ต้นหม่อนที่ปลูกไว้เพื่อใช้เลี้ยงไหมของกลุ่มผู้ใช้น้ำ
แปลงสัปะรดของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ
อ่างเก็บน้ำห้วยขี้หินฯ
การลงพื้นที่ดูงาน
คอกปศุสัตว์ของกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ
สำนักงาน กปร. ลงพื้นที่ดูงานในโครงการ
   


ที่มาของข้อมูล : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ ประชาชนและกลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขี้หินฯ
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.