หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดเยี่ยมชม ประมวลภาพกิจกรรม ตอบคำถามชิงของรางวัล ติดต่อเรา

 

     

ภาพในพื้นที่
โรงสีข้าวพิกุลทอง 2

จังหวัดนราธิวาส

พระราชดำริ ที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

 
สื่อมวลชนเข้าเยี่ยมการดำเนินงานของโรงสีข้าวพิกุลทองแห่งใหม่
โรงสีข้าวพิกุลทองแห่งใหม่
โรงสีข้าวพิกุลทองแห่งใหม่
ข้าวเปลือกขณะกำลังสี
ข้าวสารจากชาวบ้านที่กำลังรอสีจากโรงสี
ข้าวสารบรรจุภัณฑ์จากโรงสีช้าว
ภายในพิพิธภัณฑ์ที่มีเครื่องสีข้าวเดิม
ภายในพิพิธภัณฑ์ที่มีเครื่องสีข้าวเดิม
   


ที่มาของข้อมูล : สำนักงาน กปร. ,นสพ.เดลินิวส์

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 

Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.