ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 3 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมมณีจันท์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


 
เลขาธิการ กปร.

1. จังหวัดจันทบุรี File 1, File 2, File 3, File 4
2. จังหวัดชลบุรี
3. จังหวัดระยอง
4. จังหวัดตราด
5. จังหวัดอยุธยา
6. จังหวัดลพบุรี
7.  จังหวัดสระบุรี (VDO)      
8. จังหวัดอ่างทอง
  9. จังหวัดสระแก้ว  
10.  จังหวัดนครนายก File 1, File 2(VDO)
11. จังหวัดฉะเชิงเทรา
12.  จังหวัดปราจีนบุรี