• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการที่สำคัญ

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ค้นหาโครงการฯ ดูโครงการทั้งหมด โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริทั้งหมด จำนวน โครงการ ภาค กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต้ อื่นๆ รวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการ 813 โครงการ 1,191 โครงการ 1,800 โครงการ 912 โครงการ 25 โครงการ โครงการ

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคุณสิริกิติยา เจนเซน และคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคุณสิริกิติยา เจนเซน และคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
รายละเอียด
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พลเอก นวล คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี หมู่ที่ 5 ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พลเอก นวล คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี หมู่ที่ 5 ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนองพระราชหฤทัยสืบสาน รักษา ต่อยอด องคมนตรีติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำฯพื้นที่ จ. ชัยภูมิ (หนังสือพิมพ์สยามรัฐ วันที่ 07-11-2561)
ข่าวและบทความจากสื่อ

สนองพระราชหฤทัยสืบสาน รักษา ต่อยอด องคมนตรีติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำฯพื้นที่ จ. ชัยภูมิ (หนังสือพิมพ์สยามรัฐ วันที่ 07-11-2561)

รายละเอียด
ข่าวสังคม..กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและศูนย์อ่าวคุ้งกระเบนฯ เปิดอบรมหลักสูตร การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1สูตรน้ำรุ่นที่ 4   (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่  25-05-2561)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ข่าวสังคม..กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและศูนย์อ่าวคุ้งกระเบนฯ เปิดอบรมหลักสูตร การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1สูตรน้ำรุ่นที่ 4 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 25-05-2561)

รายละเอียด
สำรวจการก่อสร้างฝาย คลองท่ากระจาย พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ 2 รัชกาล (หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ 03-11-2561)
ข่าวและบทความจากสื่อ

สำรวจการก่อสร้างฝาย คลองท่ากระจาย พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ 2 รัชกาล (หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ 03-11-2561)

รายละเอียด
อ่างเก็บน้ำแม่ฮอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝันที่กำลังเป็นจริงของราษฎร  (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 02-11-2561)
ข่าวและบทความจากสื่อ

อ่างเก็บน้ำแม่ฮอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝันที่กำลังเป็นจริงของราษฎร (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 02-11-2561)

รายละเอียด
อ่างเก็บน้ำแม่ฮอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝันที่กำลังเป็นจริงของราษฎร  (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 02-11-2561)
ข่าวและบทความจากสื่อ

อ่างเก็บน้ำแม่ฮอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝันที่กำลังเป็นจริงของราษฎร (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 02-11-2561)

รายละเอียด
ผู้รับประโยชน์จากอ่างเก็บนำ้ห้วยนำ้ใส วันนี้อยู่ดีมีสุข (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 01-11-2561)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ผู้รับประโยชน์จากอ่างเก็บนำ้ห้วยนำ้ใส วันนี้อยู่ดีมีสุข (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 01-11-2561)

รายละเอียด

ข้อมูลแนะนำ

โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียด
สถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่

สถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด