สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แนะนำโครงการ

โครงการปรับปรุงระบบกระจายน้ำในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ ดอนขุนห้วย ๑ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
โครงการขุดลอกและเสริมคันดินรอบหนองชะโนดพร้อมอาคารบังคับน้ำ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบท่อส่งน้ำบ้านโพนไฮอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองบัวดอนต้อน  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ดูโครงการทั้งหมด ค้นหาโครงการฯ แผนที่โครงการ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริทั้งหมด จำนวน โครงการ ภาค กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต้ อื่นๆ รวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการ 798 โครงการ 1,206 โครงการ 1,838 โครงการ 940 โครงการ 28 โครงการ โครงการ

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
รายละเอียด
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ครั้งที่ 1/2563
ข่าวและบทความจากสื่อ

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2563

รายละเอียด
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย ความหวังที่รอคอยของราษฎร ต. บ้านเนิน อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์ (ไทยโพสต์ วันที่ 14/10/2562)
ข่าวและบทความจากสื่อ

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย ความหวังที่รอคอยของราษฎร ต. บ้านเนิน อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์ (ไทยโพสต์ วันที่ 14/10/2562)

รายละเอียด
ภาพข่าว... มอบรางวัลค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP)  (ไทยโพสต์  วันที่ 14/10/2562)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ภาพข่าว... มอบรางวัลค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) (ไทยโพสต์ วันที่ 14/10/2562)

รายละเอียด
องคมนตรี ติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งน้ำ  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. เพชรบูรณ์ (สยามรัฐ 14/10/2562)
ข่าวและบทความจากสื่อ

องคมนตรี ติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. เพชรบูรณ์ (สยามรัฐ 14/10/2562)

รายละเอียด
องคมนตรีร่วมทุกภาคส่วนหารือพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. เพชรบูรณ์  (สยามรัฐ 10/10/2562)
ข่าวและบทความจากสื่อ

องคมนตรีร่วมทุกภาคส่วนหารือพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. เพชรบูรณ์ (สยามรัฐ 10/10/2562)

รายละเอียด
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.20 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำและประชุมหารือเพื่อหาแนวทางจัดหาน้ำในการทำระบบประปาจากอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.20 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำและประชุมหารือเพื่อหาแนวทางจัดหาน้ำในการทำระบบประปาจากอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียด

ข้อมูลแนะนำ

โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียด
สถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่

สถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด