สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แนะนำโครงการ

โครงการปรับปรุงระบบกระจายน้ำในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ ดอนขุนห้วย ๑ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
โครงการขุดลอกและเสริมคันดินรอบหนองชะโนดพร้อมอาคารบังคับน้ำ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบท่อส่งน้ำบ้านโพนไฮอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองบัวดอนต้อน  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ดูโครงการทั้งหมด ค้นหาโครงการฯ แผนที่โครงการ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริทั้งหมด จำนวน โครงการ ภาค กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต้ อื่นๆ รวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการ 798 โครงการ 1,206 โครงการ 1,838 โครงการ 940 โครงการ 28 โครงการ โครงการ

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
รายละเอียด
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าว...เปิดงาน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "สืบสาน รักษา ต่อยอดสร้างสุขปวงประชา"และงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 32 (ไทยโพสต์ 04-12-2562)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ภาพข่าว...เปิดงาน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "สืบสาน รักษา ต่อยอดสร้างสุขปวงประชา"และงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 32 (ไทยโพสต์ 04-12-2562)

รายละเอียด
ภาพข่าว...การประชุมการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี  (ไทยโพสต์ 04-12-2562)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ภาพข่าว...การประชุมการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี (ไทยโพสต์ 04-12-2562)

รายละเอียด
ทรงรับโครงการหนองภะคะวัม  เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ไทยโพสต์  04-12-2562)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ทรงรับโครงการหนองภะคะวัม เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ไทยโพสต์ 04-12-2562)

รายละเอียด
องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎร-ผู้ปฎิบัติงานติดตามอ่างเก็บน้ำห้วยรู จ. พะเยา (สยามรัฐ 03-12-2562)
ข่าวและบทความจากสื่อ

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎร-ผู้ปฎิบัติงานติดตามอ่างเก็บน้ำห้วยรู จ. พะเยา (สยามรัฐ 03-12-2562)

รายละเอียด
ภาพข่าว...ผู้อำนวยการศูนย์ภูพานฯ ร่วมกิจกรรม ลงแขกหว่านปอแทือง (ไทยโพสต์ 01-12-2562)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ภาพข่าว...ผู้อำนวยการศูนย์ภูพานฯ ร่วมกิจกรรม ลงแขกหว่านปอแทือง (ไทยโพสต์ 01-12-2562)

รายละเอียด
ภาพข่าว....นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นประธานเปิดงาน 37 ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  (ไทยโพสต์ 01-12-2562)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ภาพข่าว....นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นประธานเปิดงาน 37 ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ไทยโพสต์ 01-12-2562)

รายละเอียด

ข้อมูลแนะนำ

โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียด
สถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่

สถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด