• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการที่สำคัญ

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) เมืองโพนโฮง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรมแขวงสะหวันนะเขต เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ดูโครงการทั้งหมด ค้นหาโครงการฯ แผนที่โครงการ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริทั้งหมด จำนวน โครงการ ภาค กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต้ อื่นๆ รวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการ 813 โครงการ 1,191 โครงการ 1,800 โครงการ 912 โครงการ 25 โครงการ โครงการ

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังสระน้ำสาธารณะพระราชทานป่าชุมชนหนองเสม็ด ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อทอดพระเนตรสระน้ำพระราชทาน และทรงเยี่ยมราษฎรการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังสระน้ำสาธารณะพระราชทานป่าชุมชนหนองเสม็ด ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อทอดพระเนตรสระน้ำพระราชทาน และทรงเยี่ยมราษฎรการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
รายละเอียด
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านสระกำแพงใหญ่ ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านสระกำแพงใหญ่ ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร.รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่ายจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร.รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่ายจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รายละเอียด
วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานและกำกับติดตามการดำเนินงานฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา ครั้งที่ 1/2562 ร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานและกำกับติดตามการดำเนินงานฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา ครั้งที่ 1/2562 ร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และมูลนิธิชัยพัฒนา จัดกิจกรรมจิตอาสาสำนักงาน กปร. ทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2562 ณ วัดบางยี่ขัน โดยมีพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา ณ หน้าอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรม การขัดล้างห้องน้ำ การกวาดเช็ดถู การกวาดเก็บเศษขยะ ใบไม้ และพื้นที่โดยรอบวัดบางยี่ขัน
ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และมูลนิธิชัยพัฒนา จัดกิจกรรมจิตอาสาสำนักงาน กปร. ทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2562 ณ วัดบางยี่ขัน โดยมีพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา ณ หน้าอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรม การขัดล้างห้องน้ำ การกวาดเช็ดถู การกวาดเก็บเศษขยะ ใบไม้ และพื้นที่โดยรอบวัดบางยี่ขัน

รายละเอียด
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนแหล่งน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคอีสาน ( สยามรัฐ วันที่ 01-04-2562)
ข่าวและบทความจากสื่อ

องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนแหล่งน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคอีสาน ( สยามรัฐ วันที่ 01-04-2562)

รายละเอียด
องคมนตรีสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ จ.เพชรบุรี (สยามรัฐ 28-03-2562)
ข่าวและบทความจากสื่อ

องคมนตรีสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ จ.เพชรบุรี (สยามรัฐ 28-03-2562)

รายละเอียด

ข้อมูลแนะนำ

เขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

เขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

รายละเอียด
เขื่อนขุนด่านปราการชล

เขื่อนขุนด่านปราการชล

รายละเอียด
สวนหลวง ร.9

สวนหลวง ร.9

รายละเอียด
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

รายละเอียด