สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการที่สำคัญ

โครงการแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในเขตมหาวิทยาลัยฟาฏอนี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการฝายบ้านกำปั่นพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการระบบประปาโรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ และหมู่ที่ 2 บ้านไอร์กลูแป อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการพัฒนาพื้นที่ตำบลเหล่ากอหกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ค้นหาโครงการฯ ดูโครงการทั้งหมด โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริทั้งหมด จำนวน โครงการ ภาค กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต้ อื่นๆ รวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการ 813 โครงการ 1,191 โครงการ 1,800 โครงการ 912 โครงการ 25 โครงการ โครงการ

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฎิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ ในครั้งนี้ด้วย
วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฎิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ ในครั้งนี้ด้วย
รายละเอียด
วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โครงการส่งเสริมการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านกันโจรง ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ และสระน้ำสาธารณะพระราชทานป่าชุมชนหนองเสม็ด ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โครงการส่งเสริมการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านกันโจรง ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ และสระน้ำสาธารณะพระราชทานป่าชุมชนหนองเสม็ด ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระราชกิจก้องเกริกฟ้า พระมารดาของแผ่นดินไทย (นิตยสารลิปส์  ฉบับเดือนสิงหาคม  2561)
ข่าวและบทความจากสื่อ

พระราชกิจก้องเกริกฟ้า พระมารดาของแผ่นดินไทย (นิตยสารลิปส์ ฉบับเดือนสิงหาคม 2561)

รายละเอียด
ติดตามการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ภาคเหนือ (หนังสือพิมพืแนวหน้า วันที่ 19-09-2561)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ติดตามการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ภาคเหนือ (หนังสือพิมพืแนวหน้า วันที่ 19-09-2561)

รายละเอียด
องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ (หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 18-09-61)
ข่าวและบทความจากสื่อ

องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ (หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 18-09-61)

รายละเอียด
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 สำนักงาน กปร. ได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงาน “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ( RDPB Camp) รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายสมบูรณ์ วงศ์กาด รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้
ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 สำนักงาน กปร. ได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงาน “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ( RDPB Camp) รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายสมบูรณ์ วงศ์กาด รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้

รายละเอียด
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 13.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อติดตามและรับฟังสรุปการบริหารจัดการน้ำของลุ่มน้ำปราจีนบุรี และการบริหารจัดการน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาฯ พร้อมกับเยี่ยมชมโครงการ
ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 13.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อติดตามและรับฟังสรุปการบริหารจัดการน้ำของลุ่มน้ำปราจีนบุรี และการบริหารจัดการน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาฯ พร้อมกับเยี่ยมชมโครงการ

รายละเอียด
เยือนศูนย์พัฒนาอาชีพ ลุ่มน้ำปาย สานต่องานพระราชดำริช่วยชาวเขา  (หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันที่  15-09-2561)
ข่าวและบทความจากสื่อ

เยือนศูนย์พัฒนาอาชีพ ลุ่มน้ำปาย สานต่องานพระราชดำริช่วยชาวเขา (หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันที่ 15-09-2561)

รายละเอียด

ข้อมูลแนะนำ

โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียด
สถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่

สถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด