สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แนะนำโครงการ

โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าตามแนวพระราชดำริบ้านป่าเด็ง ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี
โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าตามแนวพระราชดำริห้วยสัตว์ใหญ่ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปิล๊อกคี่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปิล๊อกคี่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ดูโครงการทั้งหมด ค้นหาโครงการฯ แผนที่โครงการ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริทั้งหมด จำนวน โครงการ ภาค กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต้ อื่นๆ รวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการ 808 โครงการ 1,224 โครงการ 1,861 โครงการ 954 โครงการ 30 โครงการ โครงการ

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ และมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ และมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้แทนสำนักงาน กปร. เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างหนังสือคู่มือการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ
ข่าวกิจกรรม

ผู้แทนสำนักงาน กปร. เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างหนังสือคู่มือการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ

รายละเอียด
เกษตรกรทุเรียนตราดปลื้ม น้อมนำพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ (เผยแพร่ทางเว็บไซต์สยามรัฐ)
ข่าวและบทความจากสื่อ

เกษตรกรทุเรียนตราดปลื้ม น้อมนำพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ (เผยแพร่ทางเว็บไซต์สยามรัฐ)

รายละเอียด
โควิด-19 ไม่ใช่อุปสรรคของโอกาสมีกินมีใช้อย่างพอเพียง (เผยแพร่ทางเว็บไซต์พิมพ์ไทย)
ข่าวและบทความจากสื่อ

โควิด-19 ไม่ใช่อุปสรรคของโอกาสมีกินมีใช้อย่างพอเพียง (เผยแพร่ทางเว็บไซต์พิมพ์ไทย)

รายละเอียด
ในหลวง” ทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่จ.ปัตตานี – ยะลา (เผยแพร่ทางเว็บไซต์สยามรัฐ)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ในหลวง” ทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่จ.ปัตตานี – ยะลา (เผยแพร่ทางเว็บไซต์สยามรัฐ)

รายละเอียด
องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เยี่ยมให้กำลังใจจนท.ผู้นำศาสนา และ ชาวปัตตานี -ยะลา (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์)
ข่าวและบทความจากสื่อ

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เยี่ยมให้กำลังใจจนท.ผู้นำศาสนา และ ชาวปัตตานี -ยะลา (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์)

รายละเอียด
สนองพระราชดำริ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ 22 แห่ง จ.สกลนคร (เผยแพร่ทางเว็บไซต์สยามรัฐ)
ข่าวและบทความจากสื่อ

สนองพระราชดำริ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ 22 แห่ง จ.สกลนคร (เผยแพร่ทางเว็บไซต์สยามรัฐ)

รายละเอียด

ข้อมูลแนะนำ

โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๖

โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๖

รายละเอียด
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ ๙

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ ๙

รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๘

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๘

รายละเอียด
โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๕

โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๕

รายละเอียด