สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แนะนำโครงการ

โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าตามแนวพระราชดำริบ้านป่าเด็ง ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี
โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าตามแนวพระราชดำริห้วยสัตว์ใหญ่ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปิล๊อกคี่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปิล๊อกคี่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ดูโครงการทั้งหมด ค้นหาโครงการฯ แผนที่โครงการ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริทั้งหมด จำนวน โครงการ ภาค กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต้ อื่นๆ รวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการ 808 โครงการ 1,224 โครงการ 1,861 โครงการ 954 โครงการ 30 โครงการ โครงการ

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม เวลา 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)" และพระราชทานเกียรติบัตรแก่นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564-2565 จำนวน 14 คน , ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น วช. ประจำปี 2563-2565 จำนวน 4 คน , เมธีวิจัยอาวุโส วช. ประจำปี 2563-2565 จำนวน 32 คน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม เวลา 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)" และพระราชทานเกียรติบัตรแก่นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564-2565 จำนวน 14 คน , ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น วช. ประจำปี 2563-2565 จำนวน 4 คน , เมธีวิจัยอาวุโส วช. ประจำปี 2563-2565 จำนวน 32 คน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. คณะที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ หนองพลับ-กลัดหลวง เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการ “สร้างป่า รักษ์น้ำ รักษ์ดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”
ข่าวกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. คณะที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ หนองพลับ-กลัดหลวง เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการ “สร้างป่า รักษ์น้ำ รักษ์ดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”

รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วย นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. คณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ข่าวกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วย นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. คณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าพบ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. ณ ห้องประชุม 202 สำนักงาน กปร. เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ  Improvement of Farmer's Livelihood in Nasaithong and Sengthong District ของ สปป. ลาว
ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าพบ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. ณ ห้องประชุม 202 สำนักงาน กปร. เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Improvement of Farmer's Livelihood in Nasaithong and Sengthong District ของ สปป. ลาว

รายละเอียด
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษ "คุณถาพชีวิตและสังคมท้องถิ่นไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" และนายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. ร่วมเสวนาเรื่อง “Co-Creation รวมพลังงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพื้นที่และท้องถิ่น" ร่วมกับ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษ "คุณถาพชีวิตและสังคมท้องถิ่นไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" และนายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. ร่วมเสวนาเรื่อง “Co-Creation รวมพลังงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพื้นที่และท้องถิ่น" ร่วมกับ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา

รายละเอียด
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
ข่าวและบทความจากสื่อ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.45 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังเขื่อนเพชร ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน และความก้าวหน้าของ โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.45 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังเขื่อนเพชร ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน และความก้าวหน้าของ โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

ข้อมูลแนะนำ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๑๐

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๑๐

รายละเอียด
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ ๙

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ ๙

รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๘

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๘

รายละเอียด
โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๖

โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๖

รายละเอียด