• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการที่สำคัญ

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ดูโครงการทั้งหมด ค้นหาโครงการฯ แผนที่โครงการ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริทั้งหมด จำนวน โครงการ ภาค กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต้ อื่นๆ รวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการ 813 โครงการ 1,191 โครงการ 1,800 โครงการ 912 โครงการ 25 โครงการ โครงการ

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคาร 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้า ฯ รับเสด็จ
วันอังคาร 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้า ฯ รับเสด็จ
รายละเอียด
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคุณสิริกิติยา เจนเซน และคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคุณสิริกิติยา เจนเซน และคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดงานฤดูหนาวแบบย้อนยุคขึ้น เพื่อสะท้อนความงดงามของประเพณีวัฒนธรรมและศิลปะแบบไทย ภายใต้ชื่องาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า
ข่าวกิจกรรม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดงานฤดูหนาวแบบย้อนยุคขึ้น เพื่อสะท้อนความงดงามของประเพณีวัฒนธรรมและศิลปะแบบไทย ภายใต้ชื่องาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานและติดตามการดำเนินงานฏีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา ครั้งที่ 3/2561 ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กรมชลประทาน ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ
ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานและติดตามการดำเนินงานฏีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา ครั้งที่ 3/2561 ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กรมชลประทาน ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

รายละเอียด
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ หน้าอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "จิตอาสาสำนักงาน กปร. ทำความดี ด้วยหัวใจ" ของเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และผู้แทนชุมชนโดยรอบของสำนักงาน กปร.
ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ หน้าอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "จิตอาสาสำนักงาน กปร. ทำความดี ด้วยหัวใจ" ของเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และผู้แทนชุมชนโดยรอบของสำนักงาน กปร.

รายละเอียด
วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2561 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2561 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ

รายละเอียด
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะที่ปรึกษา กปร. เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน” ในงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. ๙” ครั้งที่ ๓๑ โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะที่ปรึกษา กปร. เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน” ในงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. ๙” ครั้งที่ ๓๑ โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

รายละเอียด
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ชาวบ้าน ต.วังอ่าง อ.ชะอวด วันนี้อยู่ดีมีสุข (สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ วันที่ 16-22-11-2561)
ข่าวและบทความจากสื่อ

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชาวบ้าน ต.วังอ่าง อ.ชะอวด วันนี้อยู่ดีมีสุข (สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ วันที่ 16-22-11-2561)

รายละเอียด

ข้อมูลแนะนำ

โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียด
สถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่

สถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์  จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด