สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

กิจกรรม

พบจำนวน 1 รายการ
การจัดประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICV-7) ณ จังหวัดเชียงใหม่
<< < 1 > >>