สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฎิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ ในครั้งนี้ด้วย
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฎิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ ในครั้งนี้ด้วย

รายละเอียด
วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โครงการส่งเสริมการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านกันโจรง ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ และสระน้ำสาธารณะพระราชทานป่าชุมชนหนองเสม็ด ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โครงการส่งเสริมการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านกันโจรง ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ และสระน้ำสาธารณะพระราชทานป่าชุมชนหนองเสม็ด ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด
วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังสระน้ำสาธารณะพระราชทาน บ้านหนองพรม ตำบลเสม็จ กลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ตำบลเกาะแก้ว และศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ บ้านกุง ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีเลขาธิการ กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังสระน้ำสาธารณะพระราชทาน บ้านหนองพรม ตำบลเสม็จ กลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ตำบลเกาะแก้ว และศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ บ้านกุง ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีเลขาธิการ กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
เมื่ออังคารที่ 4 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยากษัตริย์ศึก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การนี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

เมื่ออังคารที่ 4 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยากษัตริย์ศึก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การนี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา การนี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา การนี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระราชกิจก้องเกริกฟ้า พระมารดาของแผ่นดินไทย (นิตยสารลิปส์  ฉบับเดือนสิงหาคม  2561)
ข่าวและบทความจากสื่อ

พระราชกิจก้องเกริกฟ้า พระมารดาของแผ่นดินไทย (นิตยสารลิปส์ ฉบับเดือนสิงหาคม 2561)

รายละเอียด
ติดตามการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ภาคเหนือ (หนังสือพิมพืแนวหน้า วันที่ 19-09-2561)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ติดตามการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ภาคเหนือ (หนังสือพิมพืแนวหน้า วันที่ 19-09-2561)

รายละเอียด
องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ (หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 18-09-61)
ข่าวและบทความจากสื่อ

องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ (หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 18-09-61)

รายละเอียด
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 สำนักงาน กปร. ได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงาน “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ( RDPB Camp) รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายสมบูรณ์ วงศ์กาด รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้
ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 สำนักงาน กปร. ได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงาน “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ( RDPB Camp) รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายสมบูรณ์ วงศ์กาด รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้

รายละเอียด
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 13.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อติดตามและรับฟังสรุปการบริหารจัดการน้ำของลุ่มน้ำปราจีนบุรี และการบริหารจัดการน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาฯ พร้อมกับเยี่ยมชมโครงการ
ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 13.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อติดตามและรับฟังสรุปการบริหารจัดการน้ำของลุ่มน้ำปราจีนบุรี และการบริหารจัดการน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาฯ พร้อมกับเยี่ยมชมโครงการ

รายละเอียด
เยือนศูนย์พัฒนาอาชีพ ลุ่มน้ำปาย สานต่องานพระราชดำริช่วยชาวเขา  (หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันที่  15-09-2561)
ข่าวและบทความจากสื่อ

เยือนศูนย์พัฒนาอาชีพ ลุ่มน้ำปาย สานต่องานพระราชดำริช่วยชาวเขา (หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันที่ 15-09-2561)

รายละเอียด

ประกาศล่าสุด

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก (19 กันยายน 2561)
ประกาศจัดซื้อ

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก (19 กันยายน 2561)

รายละเอียด
ประกาศ : รายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (17 กันยายน 2561)
ประกาศจัดซื้อ

ประกาศ : รายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (17 กันยายน 2561)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคารถยนต์โดยสารขนาด 11 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 1,900 ซีซี แต่ไม่เกิน 2,000 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 กันยายน 2561)
ประกาศจัดซื้อ

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคารถยนต์โดยสารขนาด 11 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 1,900 ซีซี แต่ไม่เกิน 2,000 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 กันยายน 2561)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6 กันยายน 2561)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6 กันยายน 2561)

รายละเอียด