สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียด
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จำนวน 75 ราย จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร “วิถีนกเขาชวามุ่งสู่การประชันเสียงชิงถ้วยพระราชทาน” และทอดพระเนตรนิทรรศการของส่วนราชการ และผลผลิตที่ชนะการประกวด
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จำนวน 75 ราย จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร “วิถีนกเขาชวามุ่งสู่การประชันเสียงชิงถ้วยพระราชทาน” และทอดพระเนตรนิทรรศการของส่วนราชการ และผลผลิตที่ชนะการประกวด

รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) หมู่ที่3 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) หมู่ที่3 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ครั้งที่ 1/2563
ข่าวและบทความจากสื่อ

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2563

รายละเอียด
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย ความหวังที่รอคอยของราษฎร ต. บ้านเนิน อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์ (ไทยโพสต์ วันที่ 14/10/2562)
ข่าวและบทความจากสื่อ

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย ความหวังที่รอคอยของราษฎร ต. บ้านเนิน อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์ (ไทยโพสต์ วันที่ 14/10/2562)

รายละเอียด
ภาพข่าว... มอบรางวัลค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP)  (ไทยโพสต์  วันที่ 14/10/2562)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ภาพข่าว... มอบรางวัลค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) (ไทยโพสต์ วันที่ 14/10/2562)

รายละเอียด
องคมนตรี ติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งน้ำ  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. เพชรบูรณ์ (สยามรัฐ 14/10/2562)
ข่าวและบทความจากสื่อ

องคมนตรี ติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. เพชรบูรณ์ (สยามรัฐ 14/10/2562)

รายละเอียด
องคมนตรีร่วมทุกภาคส่วนหารือพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. เพชรบูรณ์  (สยามรัฐ 10/10/2562)
ข่าวและบทความจากสื่อ

องคมนตรีร่วมทุกภาคส่วนหารือพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. เพชรบูรณ์ (สยามรัฐ 10/10/2562)

รายละเอียด
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.20 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำและประชุมหารือเพื่อหาแนวทางจัดหาน้ำในการทำระบบประปาจากอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.20 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำและประชุมหารือเพื่อหาแนวทางจัดหาน้ำในการทำระบบประปาจากอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียด

ประกาศล่าสุด

ประกาศ : ผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ตุลาคม 2562)
ประกาศจัดซื้อ

ประกาศ : ผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ตุลาคม 2562)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ตุลาคม 2562)
ประกาศจัดซื้อ

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ตุลาคม 2562)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 80 แกรม จำนวน 2,400 รีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ตุลาคม 2562)
ประกาศจัดซื้อ

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 80 แกรม จำนวน 2,400 รีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ตุลาคม 2562)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าไมค์ประชุมพร้อมเครื่องควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ตุลาคม 2562)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าไมค์ประชุมพร้อมเครื่องควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ตุลาคม 2562)

รายละเอียด