• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย หมู่ที่ 8 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช การนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ตลอดจนข้าราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้าฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย หมู่ที่ 8 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช การนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ตลอดจนข้าราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้าฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกับพระราชทานสิ่งของ ผ้าห่มกันหนาว และพันธุ์ไม้ ให้แก่ครู นักเรียน และชาวบ้าน โอกาสนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ตลอดจนข้าราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้าฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกับพระราชทานสิ่งของ ผ้าห่มกันหนาว และพันธุ์ไม้ ให้แก่ครู นักเรียน และชาวบ้าน โอกาสนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ตลอดจนข้าราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้าฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 4 ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี การนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 4 ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี การนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ (มร.เจอร์เก้น มูลเดอร์ อุปถัมภ์) หมู่ที่ 4 บ้านเรดาร์ ตำบลปรังเผย อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ (มร.เจอร์เก้น มูลเดอร์ อุปถัมภ์) หมู่ที่ 4 บ้านเรดาร์ ตำบลปรังเผย อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา13.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการ เชิญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 125 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา13.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการ เชิญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 125 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

รายละเอียด
ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  (หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 10-01-2561)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 10-01-2561)

รายละเอียด
ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  (หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 10-01-2561)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 10-01-2561)

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วย โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลาอันเนื่องพระราชดำริ จังหวัดสงขลา
ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วย โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลาอันเนื่องพระราชดำริ จังหวัดสงขลา

รายละเอียด
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ 11.45 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำป่าพะยอมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ 11.45 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำป่าพะยอมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

รายละเอียด
ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 27-30-12-2561)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 27-30-12-2561)

รายละเอียด

ประกาศล่าสุด

สรุปจัดจ้าง : ประจำเดือนธันวาคม 2561 (7 มกราคม 2562)
สรุปผลการจัดจ้าง

สรุปจัดจ้าง : ประจำเดือนธันวาคม 2561 (7 มกราคม 2562)

รายละเอียด
สรุปจัดซื้อ : ประจำเดือนธันวาคม 2561 (7 มกราคม 2562)
สรุปผลการจัดซื้อ

สรุปจัดซื้อ : ประจำเดือนธันวาคม 2561 (7 มกราคม 2562)

รายละเอียด
ประกาศ : ผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ทางสื่อโทรทัศน์ ชุด ร้อยไทยด้วยดวงใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ธันวาคม 2561)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ทางสื่อโทรทัศน์ ชุด ร้อยไทยด้วยดวงใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ธันวาคม 2561)

รายละเอียด
ประกาศ  : ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง ชุด สืบสานงานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (14 ธันวาคม 2561)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง ชุด สืบสานงานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (14 ธันวาคม 2561)

รายละเอียด