สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันที่ 18 มกราคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล จังหวัดสงขลา โดยมี เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เลขาธิการ กปร. พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เฝ้าฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันที่ 18 มกราคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล จังหวัดสงขลา โดยมี เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เลขาธิการ กปร. พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เฝ้าฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 8.10 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระธาตุผาแดง ทรงวางพวงมาลัยบูชาพระพุทธสิรินาคมุนินทร์ การนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้าฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 8.10 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระธาตุผาแดง ทรงวางพวงมาลัยบูชาพระพุทธสิรินาคมุนินทร์ การนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้าฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โอกาสนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โอกาสนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียด
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยมีผู้บริหาร มูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงาน กปร. พร้อมเจ้าหน้าที่ เฝ้าฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยมีผู้บริหาร มูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงาน กปร. พร้อมเจ้าหน้าที่ เฝ้าฯ รับเสด็จ

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.45 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคง ณ ฐานปฏิบัติการปายสองแง่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.45 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคง ณ ฐานปฏิบัติการปายสองแง่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายละเอียด
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี
ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี

รายละเอียด
ชาวตะเคียนปม อ. ทุ่งหัวช้าง จ. ลำพูน ไม่อดอยากในสถานการณ์โควิด-19 (สยามรัฐ 14-01-2565)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ชาวตะเคียนปม อ. ทุ่งหัวช้าง จ. ลำพูน ไม่อดอยากในสถานการณ์โควิด-19 (สยามรัฐ 14-01-2565)

รายละเอียด
เกษตรกรภูสิงห์ ศรีสะเกษปลูกทุเรียนเพียง 3 ปี ….กำไรเน้นๆ ปีละ 3 ล้านบาท (ไทยโพสต์ 11-1-2565)
ข่าวและบทความจากสื่อ

เกษตรกรภูสิงห์ ศรีสะเกษปลูกทุเรียนเพียง 3 ปี ….กำไรเน้นๆ ปีละ 3 ล้านบาท (ไทยโพสต์ 11-1-2565)

รายละเอียด
มิติใหม่ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ครั้งที่ 11 ( RDPB CAMP ) ปี 64 ร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ (New Normal ) (ไทยโพสต์ 24-12-2564)
ข่าวและบทความจากสื่อ

มิติใหม่ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ครั้งที่ 11 ( RDPB CAMP ) ปี 64 ร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ (New Normal ) (ไทยโพสต์ 24-12-2564)

รายละเอียด
ความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ “เขาหินซ้อน” นำมาต่อยอดแบบรวมกลุ่ม (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ไลน์ทูเดย์)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ “เขาหินซ้อน” นำมาต่อยอดแบบรวมกลุ่ม (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ไลน์ทูเดย์)

รายละเอียด

ประกาศล่าสุด

ประกาศ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (งบกลางครั้งที่ 1)
แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (งบกลางครั้งที่ 1)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Design Jet Z๖ PostScript โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 14 มกราคม 2565 )
ประกาศจัดซื้อ

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Design Jet Z๖ PostScript โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 14 มกราคม 2565 )

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ยี่ห้อ โฟล์คสวาเกน เลขทะเบียน ฮว 8086 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มกราคม 2565)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ยี่ห้อ โฟล์คสวาเกน เลขทะเบียน ฮว 8086 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มกราคม 2565)

รายละเอียด
สรุปผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ปี 2565 ณ ไตรมาสที่ 1 (12 มกราคม 2565)
สรุปประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกรายไตรมาส

สรุปผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ปี 2565 ณ ไตรมาสที่ 1 (12 มกราคม 2565)

รายละเอียด