สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม เวลา 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)" และพระราชทานเกียรติบัตรแก่นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564-2565 จำนวน 14 คน , ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น วช. ประจำปี 2563-2565 จำนวน 4 คน , เมธีวิจัยอาวุโส วช. ประจำปี 2563-2565 จำนวน 32 คน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม เวลา 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)" และพระราชทานเกียรติบัตรแก่นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564-2565 จำนวน 14 คน , ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น วช. ประจำปี 2563-2565 จำนวน 4 คน , เมธีวิจัยอาวุโส วช. ประจำปี 2563-2565 จำนวน 32 คน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

รายละเอียด
 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง หมู่ 5 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง หมู่ 5 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง พร้อมด้วยนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี รองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามตำราฝนหลวงพระราชทาน ณ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง พร้อมด้วยนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี รองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามตำราฝนหลวงพระราชทาน ณ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน กปร. ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 201 สำนักงาน กปร. และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน กปร. ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 201 สำนักงาน กปร. และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. คณะที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ หนองพลับ-กลัดหลวง เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการ “สร้างป่า รักษ์น้ำ รักษ์ดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”
ข่าวกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. คณะที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ หนองพลับ-กลัดหลวง เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการ “สร้างป่า รักษ์น้ำ รักษ์ดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”

รายละเอียด
วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วย นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. คณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ข่าวกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วย นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. คณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าพบ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. ณ ห้องประชุม 202 สำนักงาน กปร. เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ  Improvement of Farmer's Livelihood in Nasaithong and Sengthong District ของ สปป. ลาว
ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าพบ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. ณ ห้องประชุม 202 สำนักงาน กปร. เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Improvement of Farmer's Livelihood in Nasaithong and Sengthong District ของ สปป. ลาว

รายละเอียด
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษ "คุณถาพชีวิตและสังคมท้องถิ่นไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" และนายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. ร่วมเสวนาเรื่อง “Co-Creation รวมพลังงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพื้นที่และท้องถิ่น" ร่วมกับ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษ "คุณถาพชีวิตและสังคมท้องถิ่นไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" และนายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. ร่วมเสวนาเรื่อง “Co-Creation รวมพลังงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพื้นที่และท้องถิ่น" ร่วมกับ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา

รายละเอียด

ประกาศล่าสุด

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ประจำ กปส. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 สิงหาคม 2565 )
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ประจำ กปส. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 สิงหาคม 2565 )

รายละเอียด
ประกาศ : โครงการจัดจ้างทำแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2566-2570)  ( 16 สิงหาคม 2565 )
ประกาศราคากลาง

ประกาศ : โครงการจัดจ้างทำแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2566-2570) ( 16 สิงหาคม 2565 )

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมกราฟิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 สิงหาคม 2565)
ประกาศจัดซื้อ

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมกราฟิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 สิงหาคม 2565)

รายละเอียด
ประกาศ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( งบกลาง ครั้งที่ 3 )
แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( งบกลาง ครั้งที่ 3 )

รายละเอียด