• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคุณสิริกิติยา เจนเซน และคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคุณสิริกิติยา เจนเซน และคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียด
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พลเอก นวล คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี หมู่ที่ 5 ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พลเอก นวล คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี หมู่ที่ 5 ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายสิรินธร และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายสิรินธร และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

รายละเอียด
เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 15.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังงานประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 15.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังงานประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียด
 เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนองพระราชหฤทัยสืบสาน รักษา ต่อยอด องคมนตรีติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำฯพื้นที่ จ. ชัยภูมิ (หนังสือพิมพ์สยามรัฐ วันที่ 07-11-2561)
ข่าวและบทความจากสื่อ

สนองพระราชหฤทัยสืบสาน รักษา ต่อยอด องคมนตรีติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำฯพื้นที่ จ. ชัยภูมิ (หนังสือพิมพ์สยามรัฐ วันที่ 07-11-2561)

รายละเอียด
ข่าวสังคม..กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและศูนย์อ่าวคุ้งกระเบนฯ เปิดอบรมหลักสูตร การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1สูตรน้ำรุ่นที่ 4   (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่  25-05-2561)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ข่าวสังคม..กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและศูนย์อ่าวคุ้งกระเบนฯ เปิดอบรมหลักสูตร การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1สูตรน้ำรุ่นที่ 4 (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 25-05-2561)

รายละเอียด
สำรวจการก่อสร้างฝาย คลองท่ากระจาย พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ 2 รัชกาล (หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ 03-11-2561)
ข่าวและบทความจากสื่อ

สำรวจการก่อสร้างฝาย คลองท่ากระจาย พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ 2 รัชกาล (หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ 03-11-2561)

รายละเอียด
อ่างเก็บน้ำแม่ฮอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝันที่กำลังเป็นจริงของราษฎร  (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 02-11-2561)
ข่าวและบทความจากสื่อ

อ่างเก็บน้ำแม่ฮอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝันที่กำลังเป็นจริงของราษฎร (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 02-11-2561)

รายละเอียด
อ่างเก็บน้ำแม่ฮอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝันที่กำลังเป็นจริงของราษฎร  (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 02-11-2561)
ข่าวและบทความจากสื่อ

อ่างเก็บน้ำแม่ฮอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝันที่กำลังเป็นจริงของราษฎร (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 02-11-2561)

รายละเอียด
ผู้รับประโยชน์จากอ่างเก็บนำ้ห้วยนำ้ใส วันนี้อยู่ดีมีสุข (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 01-11-2561)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ผู้รับประโยชน์จากอ่างเก็บนำ้ห้วยนำ้ใส วันนี้อยู่ดีมีสุข (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 01-11-2561)

รายละเอียด

ประกาศล่าสุด

ประกาศ : ผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจัดงาน พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 31 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 พฤศจิกายน 2561)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจัดงาน พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 31 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 พฤศจิกายน 2561)

รายละเอียด
ประกาศ : ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ทางสื่อโทรทัศน์ ชุด ร้อยไทยด้วยดวงใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์ (e-bidding) (13 พฤศจิกายน 2561)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ทางสื่อโทรทัศน์ ชุด ร้อยไทยด้วยดวงใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์ (e-bidding) (13 พฤศจิกายน 2561)

รายละเอียด
ราคากลาง : ผลิตและเผยแพร่สารคดีเฉลิมพระเกียรติทางสื่อโทรทัศน์ ชุด ร้อยไทยด้วยดวงใจ (13 พฤศจิกายน 2561)
ประกาศราคากลาง

ราคากลาง : ผลิตและเผยแพร่สารคดีเฉลิมพระเกียรติทางสื่อโทรทัศน์ ชุด ร้อยไทยด้วยดวงใจ (13 พฤศจิกายน 2561)

รายละเอียด
ประกาศ : ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง ชุด สืบสานงานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (8 พฤศจิกายน 2561)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง ชุด สืบสานงานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (8 พฤศจิกายน 2561)

รายละเอียด