• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประมวลผลพระราชดำรัส

พระราชดำรัส การพัฒนา

พระราชดำรัส การพัฒนา

รายละเอียด
พระราชดำรัสด้านสาธารณสุข

พระราชดำรัสด้านสาธารณสุข

รายละเอียด
พระราชดำรัสด้านสิ่งแวดล้อม

พระราชดำรัสด้านสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด
พระราชดำรัสด้านการเกษตร

พระราชดำรัสด้านการเกษตร

รายละเอียด