เข้าสู่เว็บไซต์ www.rdpb.go.th  

ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างศิลป์กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 

รวมคำสั่งและคำชี้แจงของ คสช. 

สมัครเข้าร่วมโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๕๗ ---- ขยายระยะเวลาการรับสมัครถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน กปร. 47 ศูนย์ จำแนกตามภูมิภาค

ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพราราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 4


ขอเชิญชวนร่วมประกวด บทความประกอบภาพ และวีดิทัศน์ "สุขพอที่พ่อให้" ว่าด้วยความรู้ตามแนวพระราชดำริ

รายละเอียดโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๔๘ - สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Copyright © 2005 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved. http://www.rdpb.go.th
โครงการพระราชดำริ : เศรษฐกิจพอเพียง
  Promote By Net Design