เข้าสู่เว็บไซต์ www.rdpb.go.th  


ประกาศ : ผลการรับสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์) ของสำนักงาน กปร.

ขอเชิญชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๕๘

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน กปร. 47 ศูนย์ จำแนกตามภูมิภาค

ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพราราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 4

Policy Statement of the Council of Ministers Delivered by General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister, to the National Legislative Assembly

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๔๘ - สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Copyright © 2005 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved. http://www.rdpb.go.th
โครงการพระราชดำริ : เศรษฐกิจพอเพียง
  Promote By Net Design