>

เข้าสู่เว็บไซต์ www.rdpb.go.th  


กำหนดการ งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และการฝึกอบรมอาชีพ ในงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 28 ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2558

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสำนักงาน กปร. ร่วมกับ มูลนิธิสวนหลวง ร.9 และ กรมพัฒนาที่ดิน

ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

ใบสมัครประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

ใบสมัครการเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพ

รายชื่อผู้ที่ได้รับของที่ระลึกจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘

คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท และด้านความมั่นคง

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นข่าวสารวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (RDPB Book) สำหรับระบบแอนดรอยด์ (Android) และระบบไอโอเอส (ios) เพื่อเพิ่มช่องทางการให้ข่าวสารวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยบุคคลที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน กปร. 47 ศูนย์ จำแนกตามภูมิภาค

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๔๘ - สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Copyright © 2005 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved. http://www.rdpb.go.th
โครงการพระราชดำริ : เศรษฐกิจพอเพียง
  Promote By Net Design