โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญ

ทั้งหมด >>
  • โครงการพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยบริเวณทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธ์
  • โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ดูโครงการทั้งหมด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด จำนวน โครงการ ภาค กลางตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือใต้อื่นๆรวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการ 805 โครงการ 1,178 โครงการ1,770 โครงการ908 โครงการ24 โครงการ โครงการ

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

ทั้งหมด >>
  • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช หมู่ที่1 บ้านสะเนพ่อง ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
  • วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารโรงงานจัดสร้างและซ่อมบำรุงเครื่องกลเติมอากาศมูลนิธิชัยพัฒนา และอาคารสำนักงานโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมูลนิธิชัยพัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด >>

ข้อมูลแนะนำ

ทั้งหมด >>
  • โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

  • ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)

  • ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่

  • ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง จังหวัดเชียงใหม่