เข้าสู่เว็บไซต์ www.rdpb.go.th  


บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ด้านวิเทศสัมพันธ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะ(สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ RDPB Camp ๕

ใบสมัคร (RDPB Camp 5-01)

ใบสมัคร (RDPB Camp 5-03)

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ ๕

การดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่อง สำนักงาน กปร.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์) ระดับปฏิบัติการ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน กปร. 47 ศูนย์ จำแนกตามภูมิภาค

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๔๘ - สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Copyright © 2005 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved. http://www.rdpb.go.th
โครงการพระราชดำริ : เศรษฐกิจพอเพียง
  Promote By Net Design