• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

พบทั้งหมด 22 รายการ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายละเอียด
5d2a2f07-ba31-4c1e-a946-db30f0f49cda_คำรับรองฯปี2558สำนักงานกปร.pdf

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายละเอียด
5562711d-63b1-421d-9e83-cb4b88a70111_คำรับรองฯปี2557สำนักงานกปร.pdf

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายละเอียด
Agreement_56.pdf

ผลคะแนนการประเมินการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผลคะแนนการประเมินการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายละเอียด
EndResult_55.pdf

ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายละเอียด
ภาพรวมสรุป.pdf

คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2555

คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2555

รายละเอียด
รวมคำรับรอง55.pdf

เอกสารสรุปผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามคำรับร้องการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

เอกสารสรุปผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามคำรับร้องการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

รายละเอียด
14_EndResult_53.pdf

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายละเอียด
Agreement 2011.pdf

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๗-๒๕๕๒

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๗-๒๕๕๒

รายละเอียด
ผล 47-52.pdf

เอกสารสรุปผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามคำรับร้องการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒

เอกสารสรุปผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามคำรับร้องการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒

รายละเอียด
ผล 52.pdf

เอกสารสรุปผลคะแนนผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐

เอกสารสรุปผลคะแนนผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐

รายละเอียด
ผล 50.pdf

เอกสารสรุปคะแนนผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙

เอกสารสรุปคะแนนผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙

รายละเอียด
ผล 49.pdf

เอกสารสรุปผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘

เอกสารสรุปผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘

รายละเอียด
ผล 48.pdf

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2553

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2553

รายละเอียด
53.pdf

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒

รายละเอียด
52.pdf

เอกสารสรุปผลคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

เอกสารสรุปผลคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

รายละเอียด
ผล 51.pdf

คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

รายละเอียด
51.pdf

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐

รายละเอียด
Certificate_2550.pdf

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙

รายละเอียด
Certificate_2549.PDF

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘

รายละเอียด
Certificate_2548.PDF

<< < 1 2 > >>