สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประจำปีงบประมาณ 2566

พบทั้งหมด 2 รายการ
แผนการจัดหาพัสดุ (งบกลาง ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการจัดหาพัสดุ (งบกลาง ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด
Procurement66-1.pdf

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด
Procurement66.pdf

<< < 1 > >>