ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

หมวด 5 HR1-HR5

พบทั้งหมด 4 รายการ
HR ผลการพัฒนาบุคลากร ปี 53

HR ผลการพัฒนาบุคลากร ปี 53

รายละเอียด
ผลการพัฒนาบุคลากร ปี 53.pdfHR- ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 51

HR- ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 51

รายละเอียด
ผลการดำเนินงาน ปี 51.pdf

<< < 1 > >>