• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

RDPB CAMP

พบจำนวน 3 รายการ
โครงการ "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท" รุ่นที่ 3 (พ.ศ. 2562)
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานงานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp EXTRA) รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานงานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2561
<< < 1 > >>