สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

RDPB CAMP

พบจำนวน 2 รายการ
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานงานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp EXTRA) รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานงานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2561
<< < 1 > >>