สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

งบทดลองรายเดือน

พบทั้งหมด 36 รายการ
งบประมาณปี 2562 (งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562)

งบประมาณปี 2562 (งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562)

รายละเอียด
11. งบทดลองเดือนสิงหาคม 2562.pdf

งบประมาณปี 2562 (งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562)

งบประมาณปี 2562 (งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562)

รายละเอียด
10. งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2562.pdf

งบประมาณปี 2562 (งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562)

งบประมาณปี 2562 (งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562)

รายละเอียด
9. งบทดบองเดือนมิถุนายน 2562.pdf

งบประมาณปี 2562 (งบทดลองประจำเดือนเพฤษภาคม2562)

งบประมาณปี 2562 (งบทดลองประจำเดือนเพฤษภาคม2562)

รายละเอียด
8. งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2562.pdf

งบประมาณปี 2562 (งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562)

งบประมาณปี 2562 (งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562)

รายละเอียด
7. งบทดลองเดือนเมษายน 2562.pdf

งบประมาณปี 2562 (งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562)

งบประมาณปี 2562 (งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562)

รายละเอียด
6งบทดลองเดือนมีนาคม2562.pdf

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (5 เมษายน 2562)

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (5 เมษายน 2562)

รายละเอียด
1รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561.pdf

 งบประมาณประจำปี 2562 (กุมภาพ้นธ์ 2562)

งบประมาณประจำปี 2562 (กุมภาพ้นธ์ 2562)

รายละเอียด
5. งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2562.pdf

 งบประมาณประจำปี 2562 (มกราคม 2562)

งบประมาณประจำปี 2562 (มกราคม 2562)

รายละเอียด
4. งบทดลองเดือนมกราคม 2562.pdf

 งบประมาณประจำปี 2561 (ธันวาคม 2561)

งบประมาณประจำปี 2561 (ธันวาคม 2561)

รายละเอียด
3. งบทดลองเดือนธันวาคม 2561.pdf

 งบประมาณประจำปี 2561 (พฤศจิกายน 2561)

งบประมาณประจำปี 2561 (พฤศจิกายน 2561)

รายละเอียด
2. งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2561.pdf

 งบประมาณประจำปี 2561 (ตุลาคม 2561)

งบประมาณประจำปี 2561 (ตุลาคม 2561)

รายละเอียด
1. งบทดลองเดือนตุลาคม 2561.pdf

 งบประมาณประจำปี 2561 (กันยายน 2561)

งบประมาณประจำปี 2561 (กันยายน 2561)

รายละเอียด
12. งบทดลองเดือน กันยายน 2561 (ใหม่).pdf

งบประมาณประจำปี 2561 (สิงหาคม 2561)

งบประมาณประจำปี 2561 (สิงหาคม 2561)

รายละเอียด
11. งบทดลองเดือน สิงหาคม 2561.pdf

งบประมาณประจำปี 2561 (กรกฎาคม 2561)

งบประมาณประจำปี 2561 (กรกฎาคม 2561)

รายละเอียด
10. งบทดลองเดือน กรกฎาคม 2561.pdf

งบประมาณประจำปี 2561 (พฤษภาคม 2561)

งบประมาณประจำปี 2561 (พฤษภาคม 2561)

รายละเอียด
9. งบทดลองเดือน มิถุนายน 2561.pdf

งบประมาณประจำปี 2561 (มิถุนายน 2561)

งบประมาณประจำปี 2561 (มิถุนายน 2561)

รายละเอียด
9. งบทดลองเดือน มิถุนายน 2561.pdf

งบประมาณประจำปี 2561 (เมษายน-พฤษภาคม 2561)

งบประมาณประจำปี 2561 (เมษายน-พฤษภาคม 2561)

รายละเอียด
be60d876-2e5e-4694-962a-f6935de468b3_ใบนำส่ง 350.pdf<< < 1 2 > >>