สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประจำปีงบประมาณ 2562

พบทั้งหมด 1 รายการ
แผนการจัดการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด
แผนจัดหาพัสดุ.PDF

<< < 1 > >>