ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

หมวด 2 SP1-SP7

พบทั้งหมด 3 รายการ
SP-07แผนบริหารความเสี่ยงรายงานรอบ 12 เดือน

SP-07แผนบริหารความเสี่ยงรายงานรอบ 12 เดือน

รายละเอียด
sp07 rdpb risk plan 2010 12m report.pdf

SP-07 แผนบริหารความเสี่ยง

SP-07 แผนบริหารความเสี่ยง

รายละเอียด
risk plan2010 101224_tatal.pdf

SP-05 แผนที่ยุทธศาสตร์ สนง.กปร. 2553-2556

SP-05 แผนที่ยุทธศาสตร์ สนง.กปร. 2553-2556

รายละเอียด
sp05 แผนที่ยุทธศาสตร์ สนงกปร 2553-2556.pdf

<< < 1 > >>