ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พบทั้งหมด 10 รายการ
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๑ - ๙

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๑ - ๙

รายละเอียด

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 9 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 9 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 8 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 8 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด
ภาพรวมหน้าในc.gif

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 7 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมเจ.บี.หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 7 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมเจ.บี.หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 6 ในวันที่ 23 เมษายน 2553 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 6 ในวันที่ 23 เมษายน 2553 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียด

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 5 ในวันที่ 8 เมษายน 2553 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 5 ในวันที่ 8 เมษายน 2553 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

รายละเอียด

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 4 ในวันที่ 5 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 4 ในวันที่ 5 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

รายละเอียด

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 3 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมมณีจันท์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 3 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมมณีจันท์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียด

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 มกราคม 2553 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 มกราคม 2553 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียด

<< < 1 > >>