ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประจำปีงบประมาณ 2567

พบทั้งหมด 3 รายการ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (งบกลางงวดที่ 2) (5 เมษายน 2567)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (งบกลางงวดที่ 2) (5 เมษายน 2567)

รายละเอียด
Procurement67-2.pdf

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (งบกลางงวดที่ 1) (16 กุมภาพันธ์ 2567)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (งบกลางงวดที่ 1) (16 กุมภาพันธ์ 2567)

รายละเอียด
Procurement67-1.pdf

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (22 กันยายน 2566)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (22 กันยายน 2566)

รายละเอียด
แผนการจัดหาพัสดุ-2567.pdf

<< < 1 > >>