สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายงานผลการอนุมัติโครงการ

พบทั้งหมด 61 รายการ
อนุมัติครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

อนุมัติครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

รายละเอียด
งวดที่ 4.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

อนุมัติครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

รายละเอียด
งวดที่ 3.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

อนุมัติครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

รายละเอียด
งวดที่ 2.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

อนุมัติครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

รายละเอียด
งวดที่ 1.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

อนุมัติครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

รายละเอียด
งวดที่ 6.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

อนุมัติครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

รายละเอียด
งวดที่ 5.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

อนุมัติครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

รายละเอียด
งวดที่ 4.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

อนุมัติครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

รายละเอียด
งวดที่ 3.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

อนุมัติครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

รายละเอียด
งวดที่ 2แก้.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

อนุมัติครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

รายละเอียด
งวดที่ 1.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

อนุมัติครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

รายละเอียด
งวดที่ 8.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

อนุมัติครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

รายละเอียด
งวดที่ 7.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

อนุมัติครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

รายละเอียด
งวดที่ 6.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

อนุมัติครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

รายละเอียด
งวดที่ 5.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

อนุมัติครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

รายละเอียด
งวดที่ 4.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

อนุมัติครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

รายละเอียด
งวดที่ 3.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

อนุมัติครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

รายละเอียด
งวดที่ 2.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

อนุมัติครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

รายละเอียด
งวดที่ 1.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

อนุมัติครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

รายละเอียด
งวดที่ 7.pdf

อนุมัติครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

อนุมัติครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

รายละเอียด
งวดที่ 6.pdf

<< < 1 2 3 4 > >>