• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แผนปฏิบัติราชการ

พบทั้งหมด 4 รายการ
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปี 2561

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปี 2561

รายละเอียด
ff9b7455-719a-4e42-beaf-d7c0d550b18f_แผน_61.pdf

ผลปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปั 2560

ผลปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปั 2560

รายละเอียด
ba328104-eebd-446f-92e2-8a5c974a3b88_ผล_60.pdf

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปี 2560

แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปี 2560

รายละเอียด
b2080d1e-6f8b-4967-82d7-f9b8f377c7a9_แผน_60.pdf

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2548-2551)

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2548-2551)

รายละเอียด
Plan4Y48_51.pdf

<< < 1 > >>