สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประจำปีงบประมาณ 2563

พบทั้งหมด 4 รายการ
แผนการจัดหาพัสดุ  (งบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2563 กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (24 กรกฎาคม 2563)

แผนการจัดหาพัสดุ (งบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2563 กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (24 กรกฎาคม 2563)

รายละเอียด
Procurement63-change.pdf

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 1(งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2563 (3 เมษายน 2563)

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ 1(งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2563 (3 เมษายน 2563)

รายละเอียด
Procurement63.2.pdf

แผนการจัดหาพัสดุ (งบปกติ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (20 มกราคม 2563)

แผนการจัดหาพัสดุ (งบปกติ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (20 มกราคม 2563)

รายละเอียด
Procurement63-2.pdf

แผนการจัดหาพัสดุ (งบปกติ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2563 (12 พฤศจิกายน 2562)

แผนการจัดหาพัสดุ (งบปกติ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2563 (12 พฤศจิกายน 2562)

รายละเอียด
Procurement63-1.pdf

<< < 1 > >>