ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

หมวด 4 IT1-IT7

พบทั้งหมด 5 รายการ
IT7-KM03 แบบฟอร์มที่ 2  แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

IT7-KM03 แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

รายละเอียด
2553_4.pdf

IT7-KM02 แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

IT7-KM02 แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

รายละเอียด
2553_3.pdf

IT7-KM01 แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

IT7-KM01 แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

รายละเอียด
2553_2.pdf

IT7-KM แบบฟอร์มที่ 1 การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ปี 2553 (แบบฟอร์ม 1)

IT7-KM แบบฟอร์มที่ 1 การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ปี 2553 (แบบฟอร์ม 1)

รายละเอียด
it7-KM01_2553.pdf

IT1-IT4 การวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2553

IT1-IT4 การวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ 2553

รายละเอียด
การวิเคาระห์ข้อมูลสนับสนุนยุทธศาสตร์.pdf

<< < 1 > >>