ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

หมวด 6 PM1-PM6

พบทั้งหมด 7 รายการ
PM-05 คู่มือกระบวนงานการจัดการระบบสารสนเทศ ปี 53

PM-05 คู่มือกระบวนงานการจัดการระบบสารสนเทศ ปี 53

รายละเอียด
pm05 คู่มือกระบวนงานการจัดการระบบสารสนเทศ ปี 53.pdf

PM-05 คู่มือกระบวนงานขยายผลและประชาสัมพันธ์ ปี 53

PM-05 คู่มือกระบวนงานขยายผลและประชาสัมพันธ์ ปี 53

รายละเอียด
pm05 คู่มือกระบวนงานขยายผลและประชาสัมพันธ์ ปี 53.pdf

PM-05 คู่มือกระบวนงานบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ปี 53

PM-05 คู่มือกระบวนงานบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ปี 53

รายละเอียด
pm05 คู่มือกระบวนงานบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ปี 53.pdf

PM-05 คู่มือกระบวนงานฎีกา ปี 53

PM-05 คู่มือกระบวนงานฎีกา ปี 53

รายละเอียด
pm05 คู่มือกระบวนงานฎีกา ปี 53.pdf

PM -05 คู่มือกระบวนงานประสานโครงการ ปี 53

PM -05 คู่มือกระบวนงานประสานโครงการ ปี 53

รายละเอียด
pm05 คู่มือกระบวนงานประสานโครงการ ปี 53.pdf


การกำหนดและจัดทำกระบวนงานของ สำนักงาน กปร.

การกำหนดและจัดทำกระบวนงานของ สำนักงาน กปร.

รายละเอียด
การกำหนดและจัดทำกระบวนงานของ สำนักงาน กปร..pdf

<< < 1 > >>