ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

กิจกรรม

พบจำนวน 4 รายการ
ขอเชิญบูชาพระพุทธมงคลนพรัชชัยพัฒนามหาบพิตร
 กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการจิตอาสาสำนักงาน กปร.ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
การจัดประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICV-7) ณ จังหวัดเชียงใหม่
<< < 1 > >>