สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แนะนำโครงการ

โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าตามแนวพระราชดำริบ้านป่าเด็ง ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี
โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าตามแนวพระราชดำริห้วยสัตว์ใหญ่ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปิล๊อกคี่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปิล๊อกคี่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ดูโครงการทั้งหมด ค้นหาโครงการฯ แผนที่โครงการ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริทั้งหมด จำนวน โครงการ ภาค กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต้ อื่นๆ รวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการ 855 โครงการ 1,295 โครงการ 1,960 โครงการ 994 โครงการ 47 โครงการ โครงการ

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2566
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2566
รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอก พื้นที่ภาคเหนือ(นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน)
ข่าวและบทความจากสื่อ

การพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอก พื้นที่ภาคเหนือ(นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน)

รายละเอียด
ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาซับแกงไก่ ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ สู่การทำกินอย่างยั่นยืน (สยามรัฐ 13-03-2566)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาซับแกงไก่ ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ สู่การทำกินอย่างยั่นยืน (สยามรัฐ 13-03-2566)

รายละเอียด
จากศูนย์รองเท้านารีคืนธรรมชาติ สู่แหล่งท่องเที่ยว สร้างเงินชาวบ้าน (เผยแพร่เว็บไซต์ไทยรัฐ)
ข่าวและบทความจากสื่อ

จากศูนย์รองเท้านารีคืนธรรมชาติ สู่แหล่งท่องเที่ยว สร้างเงินชาวบ้าน (เผยแพร่เว็บไซต์ไทยรัฐ)

รายละเอียด
จากศูนย์รองเท้านารีคืนธรรมชาติ สู่แหล่งท่องเที่่ยว สร้างเงินชาวบ้าน (ไทยรัฐ 13-03-2566)
ข่าวและบทความจากสื่อ

จากศูนย์รองเท้านารีคืนธรรมชาติ สู่แหล่งท่องเที่่ยว สร้างเงินชาวบ้าน (ไทยรัฐ 13-03-2566)

รายละเอียด
เยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์เทคโนโลยีชาวบ้าน)
ข่าวและบทความจากสื่อ

เยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์เทคโนโลยีชาวบ้าน)

รายละเอียด
'กล้วยไม้รองเท้านารี'..มงกุฎแห่งยอดดอยสู่ธุรกิจชุมชน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์แนวหน้า)
ข่าวและบทความจากสื่อ

'กล้วยไม้รองเท้านารี'..มงกุฎแห่งยอดดอยสู่ธุรกิจชุมชน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์แนวหน้า)

รายละเอียด

ข้อมูลแนะนำ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๑๐

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๑๐

รายละเอียด
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ ๙

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ ๙

รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๘

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๘

รายละเอียด
โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๖

โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๖

รายละเอียด