สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แนะนำโครงการ

โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้เขากระปุกตามแนวพระราชดำริ  (ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ) ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
โครงการขุดสระเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อจัดหาแหล่งน้ำ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล บ้านพันวาล ๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ดูโครงการทั้งหมด ค้นหาโครงการฯ แผนที่โครงการ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริทั้งหมด จำนวน โครงการ ภาค กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต้ อื่นๆ รวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการ 855 โครงการ 1,295 โครงการ 1,960 โครงการ 994 โครงการ 47 โครงการ โครงการ

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.05 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “วันดินโลก ปี 2566” ภายใต้หัวข้อ “Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.05 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “วันดินโลก ปี 2566” ภายใต้หัวข้อ “Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
รายละเอียด
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จพระราชดำเนินไปสวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จพระราชดำเนินไปสวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

' อ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร' คุณูปการ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ-บรรเทาอุทกภัย (เผยแพร่ทางเว็บไซต์คมชัดลึก)
ข่าวและบทความจากสื่อ

' อ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร' คุณูปการ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ-บรรเทาอุทกภัย (เผยแพร่ทางเว็บไซต์คมชัดลึก)

รายละเอียด
สนองพระบรมราโชบายโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทรฯ (เผยแพร่ทางเว็บไซต์สยามรัฐ)
ข่าวและบทความจากสื่อ

สนองพระบรมราโชบายโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทรฯ (เผยแพร่ทางเว็บไซต์สยามรัฐ)

รายละเอียด
โครงการความร่วมมือเพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชน ประจำปี 2567
ข่าวกิจกรรม

โครงการความร่วมมือเพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชน ประจำปี 2567

รายละเอียด
องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ และด้านความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดน่าน
ข่าวกิจกรรม

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ และด้านความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดน่าน

รายละเอียด
อัพเดทคืบหน้า "อ่างเก็บน้ำห้วยแห้งฯ" จ.จันทบุรี คาดแล้วเสร็จปี 68 (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ)
ข่าวและบทความจากสื่อ

อัพเดทคืบหน้า "อ่างเก็บน้ำห้วยแห้งฯ" จ.จันทบุรี คาดแล้วเสร็จปี 68 (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ)

รายละเอียด
โครงการหลวง 2566 เฉลิมพระเกียรติ ทศมมหาราชา สืบสานศาสตร์ ชนกาธิเบศรดำริ
ข่าวกิจกรรม

โครงการหลวง 2566 เฉลิมพระเกียรติ ทศมมหาราชา สืบสานศาสตร์ ชนกาธิเบศรดำริ

รายละเอียด

ข้อมูลแนะนำ

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 13

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 13

รายละเอียด
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12

รายละเอียด
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 11

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 11

รายละเอียด
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 10

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 10

รายละเอียด