ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

แนะนำโครงการ

โครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน ๒  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกึงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริ  ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและขุดลอกร่องน้ำในการแก้ไขปัญหาร่องน้ำ หน้าท่าเทียบเรือมูลนิธิชัยพัฒนา - กาชาดไทย (บ้านทุ่งรัก) บ้านทุ่งรัก หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ดูโครงการทั้งหมด ค้นหาโครงการฯ แผนที่โครงการ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริทั้งหมด จำนวน โครงการ ภาค กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต้ อื่นๆ รวมทั้งสิ้น จำนวนโครงการ 862 โครงการ 1,316 โครงการ 1,972 โครงการ 989 โครงการ 37 โครงการ โครงการ

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.47 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายโสณบัณฑิตย์ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.47 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายโสณบัณฑิตย์ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รายละเอียด
 วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.10 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดมุกดาหาร
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.10 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสุดท้ายของการอบรม “ครูหญ้าแฝก” รุ่นที่ 1/2567 สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์อย่างดีเยี่ยม
ข่าวกิจกรรม

วันสุดท้ายของการอบรม “ครูหญ้าแฝก” รุ่นที่ 1/2567 สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์อย่างดีเยี่ยม

รายละเอียด
สำนักงาน กปร. ติดตามเกษตรกรต้นแบบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เมืองสังทอง นครหลวงเวียงจันทน์
ข่าวกิจกรรม

สำนักงาน กปร. ติดตามเกษตรกรต้นแบบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เมืองสังทอง นครหลวงเวียงจันทน์

รายละเอียด
18 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมรับขบวนคาราวานรถบรรทุกถังเก็บน้ำ และรางรับน้ำฝน พร้อมอุปกรณ์
ข่าวกิจกรรม

18 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมรับขบวนคาราวานรถบรรทุกถังเก็บน้ำ และรางรับน้ำฝน พร้อมอุปกรณ์

รายละเอียด
สำนักงาน กปร. เปิดโครงการฝึกอบรม “ครูหญ้าแฝก” รุ่นที่ 1/2567
ข่าวกิจกรรม

สำนักงาน กปร. เปิดโครงการฝึกอบรม “ครูหญ้าแฝก” รุ่นที่ 1/2567

รายละเอียด
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีเดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 ณ จังหวัดเพชรบุรี และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ข่าวกิจกรรม

นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีเดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 ณ จังหวัดเพชรบุรี และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียด
วันแรกของโครงการฝึกอบรม “ครูหญ้าแฝก” รุ่นที่ 1/2567
ข่าวกิจกรรม

วันแรกของโครงการฝึกอบรม “ครูหญ้าแฝก” รุ่นที่ 1/2567

รายละเอียด

ข้อมูลแนะนำ

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 13

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 13

รายละเอียด
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12

รายละเอียด
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 11

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 11

รายละเอียด
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 10

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 10

รายละเอียด
EIT